دریافت هزینه داوری اولیه و هزینه چاپ

قابل توجه نویسندگان محترم مجله جلوه هنر

به اطلاع می رساندبر اساس مصوبه مورخ9/4/93 آیین نامه اجرایی و انتشار نشریات علمی دانشگاه الزهرا "س"مقرر گردید؛ کلیه نویسندگان محترم به منظورانجام  داوری اولیه مقاله مبلغ:1000000 ریال و در صورت پذیرش؛ جهت دریافت گواهی وچاپ آن مبلغ 2000000 ریال پرداخت نمایند. لذا خواهشمند است مبلغ مذکور از طریق سامانه مجله پرداخت گردد و لازم به ذکر است مقاله پس از پرداخت هزینه داوری در چرخه داوری قرارخواهد گرفت .