عضویت و نمایه شدن مجله جلوه هنر در پایگاه بین المللی نشریات Open Access :DOAJ

مجله علمی جلوه هنر در تاریخ بیست و هفت فروردین 1399 مصادف با 15 آوریل 2020 میلادی، به عضویت پایگاه بین المللی نشریات Open Access: DOAJ پیوست.