اخبار و اعلانات

عضویت و نمایه شدن مجله جلوه هنر در پایگاه بین المللی نشریات Open Access :DOAJ

مجله علمی جلوه هنر در تاریخ بیست و هفت فروردین 1399 مصادف با 15 آوریل 2020 میلادی، به عضویت پایگاه بین المللی نشریات Open Access: DOAJ پیوست.

مطالعه بیشتر

گزارش آماری عملکرد داوری مجله جلوه هنر از تاریخ :اول فروردین 1398 تا یازدهم آبان 1398

گزارش آماری عملکرد داوری مجله جلوه هنر از تاریخ :اول  فروردین 1398 تا یازدهم آبان 1398 عنوان مقدار تعداد مقاله 62 متوسط زمان تا اولین اقدام 8 روز متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 75 روز متوسط تعداد داوری 3 متوسط زمان داوری 22 روز تعداد پذیرش 1 متوسط زمان پذیرش 114 روز تعداد پذیرش بدون داوری 0 متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز تعداد عدم پذیرش 25 متوسط متوسط زمان عدم پذیرش 42 روز تعداد عدم پذیرش بدون داوری 13 متوسط ...

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه زمستان 1397

گزارش سه ماهه زمستان 1397 مقالات دریافتی 16 مقالات عدم پذیرش شده 3 مقالات پذیرش شده 0 مقالات ارسال شده به داوران 5 مقالات ارسال شده به نویسندگان برای پرداخت هزینه داوری 8 مقالات چاپ شده 7 تعداد مقالات پذیرش شده در نوبت چاپ 25 میانگین زمان انتظار پذیرش از زمان پرداخت هزینه داوری شش ماه میانگین زمان انتظار از پذیرش تا چاپ شش ماه

مطالعه بیشتر

منشور اخلاقی(cope)

منشور اخلاقی(cope)

مطالعه بیشتر

گزارش شش ماهه دوفصلنامه جلوه هنر

گزارش شش ماهه دوفصلنامه جلوه هنر (بازه زمانی اول فروردین الی شانزده اسفند 1395) 231 تعداد مقالات رسیده 97 مقالات ارزیابی شده 103 مقالات عدم پذیرش شده 26 مقالات پذیرش شده 16 مقالات آماده انتشار 10 مقالات در حال چاپ

مطالعه بیشتر

دریافت هزینه داوری اولیه و هزینه چاپ

قابل توجه نویسندگان محترم مجله جلوه هنر به اطلاع می رساندبر اساس مصوبه مورخ9/4/93 آیین نامه اجرایی و انتشار نشریات علمی دانشگاه الزهرا "س"مقرر گردید؛ کلیه نویسندگان محترم به منظورانجام  داوری اولیه مقاله مبلغ:1000000 ریال و در صورت پذیرش؛ جهت دریافت گواهی وچاپ آن مبلغ 2000000 ریال پرداخت نمایند. لذا خواهشمند است مبلغ مذکور از طریق سامانه مجله پرداخت گردد و لازم به ذکر است مقاله پس از پرداخت هزینه داوری در چرخه داوری قرارخواهد گرفت .      

مطالعه بیشتر