اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 799
تعداد پذیرش 153
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 547
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 264

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 316
تعداد مشاهده مقاله 900349
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 473626
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 97 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 177 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 73 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 123 روز
درصد پذیرش 19 %