اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 689
تعداد پذیرش 132
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 472
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 230

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 288
تعداد مشاهده مقاله 867144
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 450634
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 94 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 175 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 75 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 36 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 115 روز
درصد پذیرش 19 %