اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 438
تعداد پذیرش 79
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 281
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 133

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 229
تعداد مشاهده مقاله 291000
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 409832
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 89 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 177 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 82 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 51 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 123 روز
درصد پذیرش 18 %