اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 708
تعداد پذیرش 119
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 397
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 171

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 172
تعداد مشاهده مقاله 218500
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 321289
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 109 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 115 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 251 روز
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان پذیرش 655 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 593 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 295 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 68 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 87 روز
درصد پذیرش 17 %