اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 837
تعداد پذیرش 135
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 579
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 309

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 196
تعداد مشاهده مقاله 239352
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 364947
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 92 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 99 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 229 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 593 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 549 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 443 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 452 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 115 روز
درصد پذیرش 16 %