پرسش‌های متداول

1-آیا مقالات از طریق سامانه داوری می شوند؟

بله. تمام مراحل ارسال، بررسی، داوری انتشار مقالات از طریق سامانه نشریات انجام می شود.

2- آیا نیاز است که نسخه های چاپی برای دفتر ارسال شود؟

خیر. باتوجه به انجام کلیه امور به صورت الکترونیکی، نیازی به ارائه نسخه چاپی نیست.

3-فرایند داوری چه میزان زمان نیاز دارد؟

با توجه به موضوع مقاله و داورانی که در آن زمینه صاحب نظر هستند، این فرایند متغیر خواهد بود.

4-آیا نیاز به پیگیری مقالات وجود دارد؟

دفتر مجله جلوه هنر، هر گونه نتیجه حاصله از داوری را در اسرع وقت به اطلاع نویسنده می رساند. بنابراین نیازی به پیگیری های مکرر وجود ندارد.