راهنمای نویسندگان

ضوابط پذیرش مقاله

نشریة پژوهشی جلوه هنر مقاله‌های تحقیقاتی مرتبط با هنرهای تجسمی را طبق ضوابط ذیل می‌پذیرد:

- دفتر نشریة آماده پذیرش الکترونیکی مقالات از طریق سامانة نشریه به نشانیhttp://jjhjor.alzahra.ac.irمی‌باشد.

- مقاله‌ها باید حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان (Research Articles) باشند.

- نشریه از پذیرش ترجمه، گزارش، یادداشت و مقاله‌های مروری (Review Articles) معذور است.

- مقاله‌های ارسالی نباید قبلاً در نشریة دیگری چاپ شده باشند یا همزمان برای مجلة دیگری ارسال شده باشند.

- مقاله‌ها باید به زبان فارسی و با رعایت اصول درست نویسی و آیین نگارش این زبان باشند و نویسندگان می بایست قبل از ارسال مقاله به مجله،نسبت به رفع ایرادات تایپی و غلط املایی، اهتمام ورزند.

- مسؤولیت مطالب مطرح شده در مقاله‌ها برعهده نویسنده یا نویسندگان است.

- مجله در قبول، رد یا اصلاح مقاله‌ها آزاد است.

- مقاله‌ها پس از تایید داوران و تصویب هیأت تحریریه چاپ می‌شوند.

 - همه نویسندگان ملزم هستند هنگام ارسال مقاله، فهرست منابع فارسی را به زبان انگلیسی ترجمه نمایند و منابع فارسی ترجمه شده را در بخش منابع انگلیسی و به ترتیب حروف الفبایی انگلیسی قرار دهند.

- منابع مورد استفاده مقاله تا حد امکان مربوط به 5 سال اخیر باشد و از منابع بسیار قدیمی در صورت وجود منابع جدید جدآ پرهیز گردد.

-با توجه به موضوع مقاله؛ به یک یا دو مورد از مقالات مجله جلوه هنر استناد گردد.

- مقاله‌ها حداکثر 6000 کلمه و با احتساب تمام بخش‌های مقاله 12 صفحه باشد.

- مقاله‌ها باید در محیط Word در قطع A4 در سامانه مجله بارگذاری شود.

- نویسندگان می بایست نسبت به کنترل منابع داخل متن و منابع پایانی دقت و بازبینی لازم را داشته باشند و منابع داخل متن و منابع پایانی از نظر شمارش تعداد استنادات برابر باشد و منبعی که در متن به آن استناد نشده است در منابع پایانی نباشد و همچنین منابعی که در متن استناد شده است؛ در قسمت منابع پایانی هم آورده شود.

 

راهنمای نویسندگان:

نویسندگان می بایست مقاله خود را طبق دو فایل ورد: 1- فایل مشخصات نویسندگان 2- فایل اصل مقاله تنظیم و نسبت به ارسال فایل ها از  طریق سامانه اقدام نمایند.

1- فایل مشخصات نویسندگان به شرح ذیل:

- شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان؛ به همراه رتبة علمی، گروه علمی و نام دانشگاه و یا پژوهشکده محل اشتغال(برای اعضای هیآت علمی)  و نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، دانشجو یا فارغ التحصیل بودن، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، نام دانشگاه محل تحصیل آخرین مقطع(برای دانشجویان و فارغ التحصیلان)  درج این مشخصات هم به فارسی و هم به انگلیسی الزامی است.  

- آدرس ایمیل، آدرس پستی و شماره تماس نویسندگان

- در صورت وجود دو یا چند نفر نویسنده؛ مشخص نمودن نویسنده مسئول مقاله

لازم به ذکر است در صورت مدرس بودن به صورت حق التدریس از ذکر عنوان مدرس خودداری شود و تنها به ذکر وضعیت تحصیل: دانشجو یا فارغ التحصیل بودن و همچنین ذکر آخرین مقطع تحصیلی اقدام شود.

(چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد؛ عنوان طرح پژوهشی یا رساله نیز در صفحة اول درج گردد).

 

2- فایل اصل مقاله(نویسنده محترم توجه نمایید اعمال هر گونه تغییرات در فایل اصل مقاله، طبق خواسته مجله و تنها با هایلایت نمودن مشخص گردد.).

- بدنه مقاله از  تیترهای زیر تشکیل شود و تیترهای مربوط  به موضوع به شکل سوتیتر این تیترها بیاید.

1-چکیدة فارسی: حدود 200 تا 250 کلمه (شامل بیان مسأله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوع مقاله، مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه)

2- کلید واژه‌ها: شامل 4 تا 6 کلمه.

 3- مقدمه: شامل طرح موضوع، اهداف تحقیق و معرفی کلی مقاله.

4-پیشینه پژوهش

5-روش انجام پژوهش

6- متن مقاله: شامل مبانی نظری، یافته ها و نتیجه گیری تحقیق باشد.

 

7- پی‌نوشت‌ها: شامل معادل‌های انگلیسی و توضیحات ضروری دربارة اصطلاحات و مطالب مقاله، به ترتیب شماره‌گذاری شده در انتهای متن، قبل از  فهرست منابع مشخص می‌شوند.

8- فهرست منابع

8-1 نحوه استناد دهی به منابع داخلی و خارجی در فهرست منابع:

- فهرست منابع فارسی و لاتین به ترتیب حروف الفبا برحسب نام خانوادگی نویسنده درج شود.

منابع داخلی و خارجی که در متن مقاله از آن‌ها استفاده شده است در فهرست منابع، بر اساس ضوابط نگارشی  APAارائه شوند:

کتاب(تألیف)-‌ نام خانوادگی ، نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار در داخل پرانتز. عنوان کتاب به صورت بولد و ایتالیک، محل چاپ : ناشر.

کتاب(ترجمه)-‌ نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار متن اصلی در داخل پرانتز. عنوان کتاب به صورت بولد و ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، سال ترجمه، محل چاپ: ناشر.

مقاله-‌ نام خانوادگی ، نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار در داخل پرانتز، عنوان مقاله، نام نشریه به صورت بولد و ایتالیک، شماره و دوره(سال) شمارةصفحات آن مقاله.

پایان‌نامه-‌ نام خانوادگی ، نام نویسنده یا نویسندگان، سال در داخل پرانتز . عنوان پایان‌نامه به صورت بولد و ایتالیک، نام دانشگاه.

پایگاه‌های اینترنتی:

  - در منابع پایانی: در صورت وجود نام و نام خانوادگی نویسنده ؛ ابتدا درج نام و نام خانوادگی سپس نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز،  ماه و سال نوشته شود.

-  در داخل متن مقاله: در صورت وجود نام و نام خانوادگی نویسنده؛ درج نام و نام خانوادگی نویسنده و سال نشر مطلب.

در صورت عدم وجود نام و نام خانوادگی نویسنده، درج نام پایگاه و تاریخ درج مطلب.

- نحوه استناد دهی به منابع داخلی و خارجی در متن مقاله: در متن مقاله به صورت (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره صفحه)

- عکس‌ها، تصاویر، نمودارها و جدول‌ها در حداقل تعداد ضروری، با کیفیت مناسب DPI 300 با فرمت TIF یا JPG و با اشاره به منبع مورد استفاده، سال و شماره صفحه.

 

9- چکیدة انگلیسی: حدود 250 تا 300 کلمه (شامل بیان مسأله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوع مقاله، مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه)ترجمه انگلیسی چکیده فارسی در این قسمت قرار می گیرد.

10- کلید واژه‌های انگلیسی: شامل 4 تا 6 کلمه.

 

نحوه ترجمه صحیح منابع به انگلیسی:

نویسندگان محترم مستحضر باشند کلیه منابع هر مقاله باید به  انگلیسی به طور صحیح ترجمه شود حال اگر خود نویسنده مسئولیت این عمل را به عهده خواهد گرفت و یا مسئولیت این عمل را به عهده مترجمین می گذارد توجه به نکات ذیل در ترجمه ضروری است:

1-     فامیل نویسنده:

 به طور کامل نوشته شود و بعد از آن ویرگول گذاشته شود.

2-    اسم:

فقط حرف اول اسم اصلی و بعد از آن نقطه گذاشته شود

به عنوان مثال اکبر علیزاده Alizadeh, A.

 - 3سال انتشار  

به میلادی برگردانده شود به عنوان نمونه سال 1390 که معادل آن سال 2011 میلادی است  و اگر سال هجری قمری نوشته شده هست آن هم باید حتما به میلادی برگردانده شود چون ترجمه انگلیسی است مثلا اگر سال انتشار 1432 باشد معادل 2011 می شود پس می بینید که در هر صورت باید معادل سال میلادی قید شود و پس از آن نقطه گذاشته خواهد شد. اگر تاریخی ندارد از کلمات No date استفاده نمایید.

- 4 عنوان کتاب:

اگر کتاب هیچ معادلی ندارد همان عنوان نوشته می شود البته با حرف اول  بزرگ مثل نهج الفصاحه که هیچ معادلی ندارد و در واقع باید همان Nahjolfasaheh را نوشت .

در رابطه با کتاب های ترجمه شده؛ در اطلاعات کتابشناختی آن عنوان اصلی و اوریجینال کتاب موجود است و مراجعه به اصل کتاب و نوشتن عنوان انگلیسی ذکر شده در کتاب الزامی است و از ترجمه مجدد عنوان کتاب ترجمه شده، جدا پرهیز گردد. ترجمه مجدد تنها سبب تحریف گردیده و آسیب جدی به هدف مورد نظر ایجاد می نماید (به منظورسهولت در انجام این کار می توان به کتابخانه ملی به آدرس: http://www.nlai.irمراجعه نموده و در قسمت اطلاعات کتابشناختی آن، عنوان اصلی انگلیسی کتاب مورد نظر را پیدا نمود و در غیر اینصورت مراجعه به اصل کتاب ترجمه شده الزامی است).

در رابطه با کتاب های تآلیف شده فارسی؛جهت ترجمهاین کتاب ها نیز همانند کتاب های ترجمه شده ، مراجعه به اصل کتاب و مشاهده اطلاعات کتابشناختی آن الزامی است. اکثر کتاب ها در صورتی که اسم خاص نباشند مانند نمونه ای که در بالا گفته شد(نهج الفصاحه) عنوان انگلیسی انتخاب کرده اند؛ که نویسندگان می بایست تنها از عنوان انگلیسی موجود در این کتاب ها استفاده نمایند و از ترجمه مجدد آن پرهیز نمایند.

نکته: کتاب هایی که اسم خاص هستند به صورت آوانگاری و فینگلیش آورده شوند و همچنین اگر کتابی عنوان انگلیسی(در اصل کتاب) نداشته باشد؛ به صورت آوانگاری و فینگلیش آورده شوند(جهت تشخیص صحیح این موضوع مراجعه به اصل کتاب و یا کتابخانه ملی الزامی است).

روش صحیح نوشتن عنوان کتاب: حرف اول کلمه اول، به صورت حروف بزرگ نوشته شود مانند مبانی فقه که معادل انگلیسی آن  Jurisprudence principles می باشد همانطور که مشاهده می کنید فونت عناوین کتابها باید ایتالیک و بولد شود و پس ازعنوان کتاب ویرگول گذاشته شود.

5-  نحوه نوشتن نوبت چاپ کتاب:

به عنوان نمونه چاپ دوم می شود (2nd ed) همانطور که می بینید چاپ دوم در داخل پرانتز قرار می گیرد.

6- مکان انتشار:

مانند کتابخانه دانشگاه تهران ؛ ابتدا اسم شهر آورده و بعد از گذاشتن دو نقطه اسم مکان را بیاوریم.

 Tehran: University Library.

 

7 - ترجمه عنوان مقاله:

نویسندگان محترم به هیچ عنوان مجاز نیستند عنوان مقاله را ترجمه نمایند. جهت ترجمه عنوان مجله، تنها مراجعه به سایت مجله ای که آن مقاله را چاپ کرده است و یا مراجعه به مقاله چاپ شده در آن مجله؛ حتمی و الزامی است(در مجلات فارسی زبان در چکیده انگلیسی مقاله، عنوان انگلیسی مقاله موجود است). و نویسنده نیازی به ترجمه مجدد ندارد و همانگونه که در قسمت کتب نیز گفته شد ترجمه مجدد، سبب تحریف و دور ماندن از اصل هدف می گردد.

بعد ازعنوان مقاله نیز ویرگول گذاشته شود.

8- ترجمه عنوان مجله:

جهت ترجمه عنوان مجله؛ مراجعه به سایت آن مجله الزامی است؛ در سایت مجلات و در بخش انگلیسی آن، در صورت داشتن  عنوان انگلیسی، عین عنوان انگلیسی موجود آن درج گردد و در صورت نداشتن عنوان انگلیسی؛ در بخش انگلیسی سایت آن مجلات، معادل آوانگاری شده و فینگلیش شده آن مجله موجود است که حتما به درج عنوان موجود در آن مجله اقدام گردد.

به طور مثال مجله جلوه هنر در سامانه خود عنوان انگلیسی را این گونه گذاشته است.

 JOURNAL of JELVE - Y- HONAR (مراجعه به اصل سایت مجله و یا مجله چاپ شده ، حتمی و الزامی است).

روش صحیح نوشتن عنوان مجله:

عنوان مجله ایتالیک و بولد می شود نه عنوان مقاله و بعد از عنوان مجله نیز ویرگول گذاشته می شود.

در مجله در صورت استفاده از شماره در مقاله از No:   و در صورت استفاده از سال در مقاله با Vol:  مشخص می گردند.

ذکر شماره صفحات در مقاله(شماره صفحات آن مقاله در مجله) با pp:  الزامی است.

نکته بسیار مهم: باید منابع به ترتیب با توجه به حرف اول نام خانوادگی نویسندگان مرتب شود البته توجه شود با توجه به ترتیب حروف انگلیسی مثلا علیزاده ممکن است درالفبای فارسی، پس از کلمه جوادی قرار گیرد اما در انگلیسی چون علیزاده به شکل Alizadeh نگاشته خواهد شد قبل از  Javadi قرار خواهد گرفت.(در ترجمه منابع فارسی، هم منابع فارسی و هم منابع انگلیسی استفاده شده در مقاله با هم و به ترتیب حروف الفبای انگلیسی، حرف اول نام خانوادگی نویسندگان مرتب می گردد) و در انتهای منبع فارسی ترجمه شده در داخل پرانتز عبارت  (Text in Persian)قرار داده و سپس نقطه درج می گردد.

لازم به ذکر است نحوه استناد دهی منابع هم در فارسی و هم در انگلیسی، به روشAPA بوده و نویسندگان بدین منظور، می توانند نحوه استناددهی را از قسمت راهنمای نویسندگان، استفاده نمایند.

 

 

 

فرم تعهد رعایت اخلاق نشر مجله جلوه هنر