راهنمای نویسندگان

فایل های الزامی جهت بارگذاری نویسندگان گرامی مجله جلوه هنر: 

1- فایل اصل مقاله بدون درج مشخصات نویسندگان

2-  فرم تعهد رعایت اخلاق نشر مجله جلوه هنر

3-فرم تعارض منافع مجله جلوه هنر

4- فایل نتیجه مشابهت یابی از سمیم نور

 

ضوابط پذیرش مقاله

نشریه علمی جلوه هنر مقاله‌های تحقیقاتی مرتبط با هنرهای تجسمی و کاربردی را طبق ضوابط ذیل می‌پذیرد:

- دفتر نشریه، آماده پذیرش الکترونیکی مقالات از طریق سامانة نشریه به نشانیhttp://jjhjor.alzahra.ac.irمی‌باشد.

- مقاله‌ها باید حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان (Research Articles) باشند.

- طبق آیین‌نامه جدید نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 2/2/1398، طبق بند 2-4؛ مقاله علمی، گزارشی دقیق از فعالیت‌های پژوهشی اصیل، فناوری و یا ترویج و یا عمومی سازی علمی است که توسط یک یا چند پژوهشگر انجام شده است. مقاله باید از دو ویژگی اصالت و ابداع برخوردار باشد و با هدف پیش‌برد مرزهای علم و فناوری، انتشار یافته‌های پژوهش و فناوری یا ارتقای سطح دانش بهره برداران ارائه شود. بنابراین، نویسندگان موظف هستند مقاله علمی خود طبق شاخص‌های ارائه شده در آیین نامه تنظیم نمایند.

- طبق بند 2-5 آیین‌نامه نشریات علمی، انواع مقاله علمی، عبارتند از: پژوهشی، مروری، کوتاه، مطالعه موردی، روش شناسی، کاربردی، نقطه نظر، مفهومی، فنی و ترویجی. نویسندگان می‌توانند نسبت به ارسال انواع مقاله علمی به مجله علمی جلوه هنر اقدام نمایند.  

- مقاله‌های ارسالی نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ شده باشند یا هم‌زمان برای نشریه دیگری ارسال شده باشند.

- مقاله‌ها باید به زبان فارسی و با رعایت اصول درست‌نویسی و آیین نگارش این زبان باشند و نویسندگان می‌بایست قبل از ارسال مقاله به مجله، نسبت به رفع ایرادهای تایپی و املایی اهتمام ورزند و نیم‌فاصله‌ها را رعایت کنند.  

- مسؤولیت مطالب مطرح شده در مقاله‌ها برعهده نویسنده یا نویسندگان است.

- مجله در قبول، رد یا اصلاح مقاله‌ها آزاد است.

- مقاله‌ها پس از تایید داوران و تصویب هیأت تحریریه چاپ می‌شوند.

- منابع مورد استفاده مقاله تا حد امکان مربوط به 5 سال اخیر باشد و از منابع بسیار قدیمی در صورت وجود منابع جدید پرهیز گردد.

- مقاله‌ها حدود 6000 کلمه و با احتساب تمام بخش‌های مقاله 12 صفحه باشد.

- مقاله‌ها باید در محیط Word در قطع A4 در سامانه مجله بارگذاری شود.

-  چاپ نوشتارهای مجله جلوه هنر، بدون ذکر مأخذ در نشریه‌های دیگر ممنوع می‌باشد.

 

راهنمای نویسندگان

نویسندگان می بایست مقاله خود را طبق فایل اصل مقاله به شرح ذیل تنظیم و نسبت به ارسال آن از  طریق سامانه مجله، از بخش ارسال مقاله: https://jjhjor.alzahra.ac.ir/author اقدام نمایند.

- بدنه مقاله از تیترهای زیر تشکیل شود و تیترهای مربوط به موضوع به شکل سوتیتر این تیترها بیاید.

1-چکیده فارسی: حدود 200 تا 250 کلمه، شامل عنوان، بیان مسأله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوع مقاله، مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه باشد.

2- کلید واژه‌ها: شامل 4 تا 6 واژه.

3- مقدمه: شامل طرح موضوع، اهداف تحقیق و معرفی کلی مقاله.

4-پیشینه پژوهش.

5-روش انجام پژوهش.

6- متن مقاله: شامل مبانی نظری، یافته‌ها و نتیجه گیری تحقیق باشد.

در بخش تشکر و قدردانی، ‌راهنمایی و کمک‌های دیگران یادآوری شود و به‌طور خلاصه از آن‌ها سپاس‌گزاری ‌گردد.

7- پی‌نوشت‌ها: شامل معادل‌های انگلیسی و توضیحات ضروری درباره اصطلاحات و مطالب مقاله، به ترتیب شماره‌گذاری شده در انتهای متن، قبل از  فهرست منابع مشخص می‌شوند.

8- فهرست منابع.

1-8- نحوه استناد دهی به منابع داخلی و خارجی در فهرست منابع عبارتند از:

-         فهرست منابع فارسی و لاتین به ترتیب حروف الفبا برحسب نام خانوادگی نویسنده درج شود.

-         منابع داخلی و خارجی که در متن مقاله از آن‌ها استفاده شده است در فهرست منابع، بر اساس ضوابط نگارشی APA ارائه شوند:

کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان(سال انتشار). عنوان کتاب به صورت بولد و ایتالیک، محل انتشار: نام ناشر.

کتاب(ترجمه): نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (سال انتشار). عنوان کتاب به صورت بولد و ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، محل انتشار: نام ناشر.

مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان(سال انتشار). عنوان مقاله، نام نشریه به صورت بولد و ایتالیک، دوره(سال) و شماره، شمارة صفحات آن مقاله از کم به زیاد.

پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان(سال انتشار). عنوان پایان‌نامه به صورت بولد و ایتالیک، پایان نامه کارشناسی ارشد/ دکتری، رشته، دانشکده، نام دانشگاه.

2-8-پایگاه‌های اینترنتی:

-         در منابع پایانی: در صورت وجود نام و نام خانوادگی نویسنده؛ ابتدا درج نام و نام خانوادگی، سپس، نشانی کامل

پایگاه URL و تاریخ بازدید به روز، ماه و سال نوشته شود.

-         در داخل متن مقاله: در صورت وجود نام و نام خانوادگی نویسنده؛ درج نام و نام خانوادگی نویسنده و سال نشر
   مطلب.  در صورت عدم وجود نام و نام خانوادگی نویسنده، درج نام پایگاه.

-         نحوه استناد دهی به منابع داخلی و خارجی در متن مقاله: در متن مقاله به صورت (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره صفحه).

-         عکس‌ها، تصاویر، نمودارها و جدول‌ها در حداقل تعداد ضروری، با کیفیت مناسب DPI 300 با فرمت TIF یا JPG و با اشاره به منبع مورد استفاده، سال و شماره صفحه.

9- چکیده انگلیسی: حدود 250 تا 300 کلمه(شامل عنوان، بیان مسأله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوع مقاله، مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه)؛ ترجمه انگلیسی چکیده در این قسمت قرار می‌گیرد.

10- کلید واژه‌های انگلیسی: شامل 4 تا 6 کلمه.

لازم به ذکر است کلیه نویسندگان پس از پذیرش مقاله، ملزم هستند نسبت به ترجمه منابع فارسی به انگلیسی و تنظیم چکیده گسترده انگلیسی (1300 الی 1500 کلمه) طبق راهنمای ارسالی از سوی مجله اقدام نمایند.

 

نکات مهم نگارشی:

  • جدانویسی‌و نزدیک نویسی‌ها حتما رعایت شود. رعایت نیم‌فاصله برای کلمات دوجزیی و بیش‌تر الزامی ا‌ست؛ مثال:

«انسان‌ها، نوشته‌ایم، مهم‌ترین، نمونه‌ای، می‌شود و ... »

  • علایم نگارشی مانند نقطه، ویرگول، نقطه‌ویرگول، دونقطه و ... بدون هیچ فاصله‌ای با کلمه‌ پیش از خود بیایند.
  • ابتدا و انتهای نقل قول‌های مستقیم با «گیومه» مشخص شود.
  • گیومه‌ها و پرانتزهای باز به کلمات پس از خود می‌چسبند. گیومه‌ها و پرانتزهای بسته نیز به کلمات پیش از خود می چسبند.