اهداف و چشم انداز

 

مجله جلوه هنر دانشگاه الزهرا (س)

                  نشریه « جلوه هنر» جهت نیل به اهداف زیر فعالیت میکند.

• اطلاع رسانی و توسعه پژوهش در هنر؛

• تاثیرگذاری تحقیقات هنری در امر توسعه آموزش هنر؛

• داشتن تنوع در تحقیقات و پژوهش های هنری؛

• ایجاد بستر مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار میان پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان رشته های هنر.