دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، تابستان 1396، صفحه 6-133 
2. گونه شناسی تطبیقی خاتم غیرمثلث

صفحه 17-30

مهدی دوازده امامی؛ قباد کیانمهر


6. نقش هنری – اقتصادی بازار فرش دستباف تبریز

صفحه 71-86

مریم متفکرآزاد؛ محمد علی متفکرآزاد


10. تحلیل زیبایی شناسی قالی قم (بررسی قالی‌های جدید قم)

صفحه 117-133

محمد مهدی میرزاامینی؛ محمدرضا شاه پروری