دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، زمستان 1391 (8) 
2. چهارطاقی سرخ‌آباد: عبادتگاهی ساسانی-اسلامی

صفحه 21-28

مجید ساریخانی؛ اکبر شریفی نیا؛ ندا قنبری