تأثیر نقش بافته های ساسانی بر هنر سغدیان

نویسندگان

چکیده

در روزگار گذشته جاده ابریشم از کنار هر شهر و دیار که می‌گذشت موجب رونق و شکوفایی آن منطقه می‌شد. این جاده بزرگ از ترکستان چین آغاز می‌شد و از طریق ایران به شهرهای سوریه می‌رسید در آغاز، چینیان با اختراع ابریشم، این محصول گرانبها را در خدمت و انحصار خود داشتند تا سرانجام در قرن ششم میلادی، ایرانیان نیز بدین فن مسلط گشتند و به صادر کردن پارچه‌های ابریشمی دست یازیدند. نقوش به‌کاررفته در این منسوجات در دوران ساسانی، علاوه بر تنوع و زیبایی بسیار، بر نقش بافته‌های تعدادی از کشورهای دور و نزدیک، مانند ژاپن، چین، مصر، روم و کشورهای آسیای مرکزی مانند سغد، خوارزم، بامیان افغانستان و بسیاری نواحی دیگر که شاید هنوز بر ما آشکار نشده‌اند تأثیرگذار بوده است. در این مقاله با توجه به کمبود منابع، ابتدا نقش‌بافته‌های ساسانی معرفی، سپس تأثیر نقش‌بافته‌های ساسانی بر نقاشی‌های دیواری و منسوجات سغدیان مطالعه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تأثیر نقش بافته های ساسانی بر هنر سغدیان