چهره نگاری در هنر نقاشی

نویسنده

چکیده

این مقاله ضمن توجه به تعریف «پرتره»‌ و تناسب آن با چهره‌نگاری و اصطلاحات مشابه در نقاشی ایرانی، به ویژگی‌های چهره‌نگاری و عوامل مؤثر در چهره‌سازی مانند شبیه‌سازی، شخصیت‌پردازی، شرایط چهره‌سازی و تکنیک پرداخته و توضیحاتی درباره هر یک داده است. همچنین انواع کلی تقسیم‌بندی در چهره‌نگاری مانند خودنگاری، چهره‌نگاری با فضاسازی و چهره‌نگاری گروهی را با توجه به عوامل مهم و تأثیرگذار در چهره‌نگاری توضیح داده و تحولات آن را بررسی کرده است. هدف از این مقاله، پرداختن به جنبه‌های گوناگون چهره‌نگاری و طبقه‌بندی آن به لحاظ موضوعی، و نیز عوامل تأثیرگذار بر آن است. چهره‌نگاری ارزشی ماندگار در نقاشی معاصر ایران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

چهره نگاری در هنر نقاشی