گذری بر جدال اژدها در هنر ایران

نویسنده

چکیده

اژدها جانور افسانه‌ای بزرگی است که معمولاً به شکل سوسمار یا مار غول‌پیکر تصویر شده است. اژدها، افسانه‌ها و داستان‌های زیادی را در ادبیات و فرهنگ ایران به خود اختصاص داده است و نقش آن در بسیاری از آثار هنری دیده می‌شود. جدال اژدها با قهرمان و موجوداتی همچون شیر و سیمرغ از موضوعاتی است که بیش از همه در هنر ایران دیده می‌شود. در بیشتر این نقش‌ها، جنبه اهریمنی و دیوخوییِ اژدها مشاهده می‌شود. اژدها در جدال با قهرمان مغلوب او می‌شود؛ ولی در مبارزه با شیر و سیمرغ به لحاظ قدرت با آن‌ها برابری می‌کند. هدف از این مقاله، بررسی جنبه‌های تزئینی و نمادین این جدال است. ضمن اینکه به این سؤال نیز پاسخ داده‌ایم: آیا تصاویر جدال اژدها با موجودات دیگر، فقط جنبه تزئینی داشته یا هنرمند با توجه به مفاهیم نمادین، آن‌ها را تصویر کرده است؟ در این نوشتار بعد از ذکر توضیحاتی در مورد اژدها، به نمادشناسی آن و حضورش در هنر ایران پرداخته‌ایم و در پایان، چند نقش از جدال اژدها در هنرهای مختلف را بررسی کرده‌ایم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

گذری بر جدال اژدها در هنر ایران