کاربافی ورزنه

نویسندگان

چکیده

 چکیده کرباس که در منطقه مرکزی ایران اصطلاحاً «کار» نامیده می‌شود، ساده‌ترین پارچه دو وردی است که با پنبه و به‌وسیله دستگاه‌های پاچالی بافته می‌شود. کار یا بدون نقش است و یا نقش‌های بسیار ابتدایی و ساده‌ای دارد. اگرچه تولید این بافته در مناطق مختلف ایران با شیوه‌ای تقریباً یکسان صورت می‌پذیرد، متناسب با کاربرد و نوع مصرف این پارچه سنتی، تغییراتی در نحوه تولیدش رخ می‌دهد. یکی از مناطق مرکزی ایران که با توجه به وجود کشتزارهای وسیع پنبه، بافت کار در آن برای مصارف گوناگون کاربرد داشته است، ورزنه در نزدیکی اصفهان است. هدف اصلی ما در این مقاله، شناسایی فرآیند و شیوه تولید کار در منطقه ورزنه است تا از این طریق و با مطالعه روش‌های کرباس‌بافی در سایر مناطق ایران، به تفاوت‌های موجود در تولید کرباس در مناطق مختلف ایران پی ببریم. روش تحقیق این مقاله توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی است. در این پژوهش، ضمن بررسی قسمت‌های مختلف دستگاه و معرفی ابزار و تشریح مراحل بافت کار، اصطلاحات محلی به‌کاررفته در کاربافی ورزنه را دسته‌بندی می‌کنیم و توضیح می‌دهیم. از کار بافته‌شده در ورزنه به‌عنوان سفره نان یا بقچه جهاز عروس، بقچه حمامی، چادر سفید، کفن و چادرشب استفاده می‌شود. در حال حاضر، در این منطقه شانزده کارگاه نیمه‌فعال خانگی بافت کار وجود دارد که بافندگان آن همگی زنان مسن هستند. کار ورزنه درصورت نقشدار بودن، بیش از پنج رنگ ندارد و با نخ پنبه‌ای مرسریزه و آهارخورده با چربی حاصل از مغز گوسفند بافته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Canvas Weaving

چکیده [English]

ABSTRACT: In the central part of Iran, canvas that is termed “carbamino” is the most simplified dual harness cloth that is weaved by cotton and by horizontal looms. Carbamino is either principally with no designs or it has very simple designs. Although production of this cloth is done in different regions with almost similar methods, there are variations in its production with regards to its application. One of the regions in the center of Iran that carbamino has had different applications and has large areas of flax, is Varzaneh near Esfahan. The woven carbamino is used in Varzaneh as bread wrapper (cloth to keep bread in), knapsack for brides dowry, Turkish bath knapsack, white chador, shroud and wrapper for bedclothes. At the moment, there are only 16 semi-active carbamino weaving workshops in this region and the weavers are all old women. Carbamino made in Varzaneh has max of 5 colors and is woven with mercerized starched cotton thread with the fat taken from sheep’s brain. The method of this research is exploratory-field research and in addition to analyzing different parts of the loom and introducing the tools and describing the weaving procedures, the local terms used in weaving carbamino in Varzaneh are classified and explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Varzane
  • Carbamino
  • Traditional Fabric
  • Weaving