بررسی سنگ‌نگاره‌های باستانی اسبقته یزد

نویسنده

چکیده

 چکیده ایران شاهراه تمدن‌های باستانی و مهد فرهنگ‌های قبل تاریخ، هزاران راز نهفته در خود پنهان کرده است. در این میان، سنگ‌نگاره‌ها از نو‌یافته‌ترین هنرهای ایران هستند که در نقاط مختلف ایران پراکنده‌اند و هریک نشان و کلامی از دنیای باستان دارند. در این پژوهش، سنگ‌‌نگاره‌های اسبقته (هسبخته) را انتخاب و بررسی کردیم. این آثار که در روستای شواز استان یزد قرار دارند، ازلحاظ قدمت و تنوع نقوش قابل بررسی هستند و نوع بینش و آداب زندگی انسان در آن دوران را نشان می‌دهند. این مقاله را با روش توصیفی- تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای، مشاهده و مصاحبه انجام دادیم. با بررسی انواع نقوش حکاکی‌شده در این منطقه، با نمادهای باروری و زایش (بز کوهی و قوچ)، نمادهای مهرپرستی (چلیپا و حلقه مهر)، نماد جهت‌نما و نقوش حیوانی، انسانی و گیاهی مواجه می‌شویم که قدمت زیاد سکونت در این منطقه و اعتقادات و آیین‌های اولیه ساکنان را نشان می‌دهند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Petroglyphs of Asbaqth of Yazd

چکیده [English]

Abstract Iran, the cradle of ancient civilizations and prehistoric cultures, is concealed thousands of hidden secret in. The petroglyphs are the newest art which are spread in different areas of Iran and each of them has diverse signs and traces of the ancient world. in this research Asbqth petroglyphs were selected and analyzed. These stone-reliefs are located in Shavaz , rustic region, of Yazd province which can be examined base on antiquity and various images and they represent perspective and customs of people in that era. This research carried out of descriptive-analytical approach. Data collecting is based on library resources along with observations and interviews. By studying the type of images that were carved in this area ,the symbols of fertility and rebirth (antelope and sheep), symbols of Mithraism (cross and ring seal), icon arrow and designs of animal, human and plant were observed . these icons show early settlement in the area as well as beliefs and primary religion residents in this location.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asbqth (Asbaqteh)
  • Petroglyphs
  • Stone Image
  • symbols