ازاره، محافظی زیبا بر دیوارهای گذشته

نویسندگان

چکیده

 چکیده ازاره یا روکش حفاظتی دیوار به حاشیه تزئینی از کف اتاق تا ارتفاع یک متری گفته می‌شود. این عنصر تزئینی و ساختمانی در بیشتر بناهای تاریخی ایران دیده می‌شود و گونه‌های مختلف آن با سبک معماری و عناصر تزئینی متداول در هر دوره هماهنگ است. ازاره علاوه‌بر جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل بنا، برای زیباسازی بنا نیز به‌کار می‌رفت. امروزه قرنیز جایگزین ازاره‌های قدیمی شده است. قرنیزها به‌شکل سنگ‌های تزئینی، یا در نمای بیرونی و یا به‌صورت نوار باریکی از سنگ، چوب و یا هر جنس مقاوم دیگر در داخل بنا مشاهده می‌شوند. در این مقاله، ضمن معرفی ازاره و سیر تحول آن، به امکان استفاده مجدد از این عنصر تزئینی- ساختمانی برای هویت دادن به بناهای کنونی با توجه به جنبه هنری- فرهنگی آن، توجه کرده‌ایم. ویژگی ازاره و انواع آن در دوره‌های مختلف، علت جایگزینی آن با قرنیز و کم‌توجهی به جنبه فرهنگی- هنری آن، ازجمله سؤالات مطرح به‌شمار می‌روند. این تحقیق را با‌ روش میدانی و استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی معتبر انجام داده‌ایم و جامعه آماری شامل نمونه­هایی از هریک از انواع ازاره­های استفاده‌شده در معماری ایران است. نتیجه بررسی نشان‌دهنده حذف تدریجی ازاره از بنا و جایگزینی قرنیز به‌دلیل عدم نیاز به کاربرد ضدرطوبتی و داشتن صرفه اقتصادی است؛ درحالی که با بهره‌گیری از توان بالقوه صنایع دستی در ایران، می‌توانیم جنبه زیبایی- فرهنگی ازاره را در طراحی جدید، حتی به شکل قرنیز، زنده نگه داریم. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ezare, the Beautiful Guard for Ancient Walls

چکیده [English]

Abstract Ezare, a protective cover for walls with also decorative purposes is used from the ground up, to a height of one meter. This architectural design is observed in most Iranian historic buildings. Its design and structure developed through time according to the period in which it was used. Apart from preventing humidity to inner walls, Ezare was also used as means of beatifying and characterizing the overall theme of buildings. These days skirting’s have walls, such as; decorative stone, wood or any other durable material. replaced the historic Ezare’s. Skirtings come in many forms both on the interior and exterior of building Although in this article, Ezare is introduced with a background to its development, it is also important to stress the artistic and cultural nature of it, and the impact it has had in the progression of skirting’s we see today. The unique characteristics and variety of Ezare’s throughout different periods in history, yet its inevitable replacement with skirting’s, has raised many questions. Research methods used for this study has been carried out using trustworthy and reputable resources such as; library resources along with searching online databases. In conclusion, this study has come to the realization that Ezare’s gradual demise and replacement with skirting’s has been mainly due to the practical nature of skirting’s. The anti-humidity qualities of skirting alongside their economical benefits have outweighed the decorative and the identity and character that Ezare’s used to give. However, with the ever increasing and exceptional quality of Iranian handicrafts, we can now look at the appealing artistic and cultural aspect of Ezare’s when designing new modern skirting’s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Handcrafts
  • Architecture
  • Exterior Décor
  • Ezare
  • Skirting