تأثیر سبک‌های موسیقی بر طراحی گرافیک (مطالعه موردی: طراحی جلد آثار موسیقایی)

نویسندگان

دانشجو

چکیده

  چکیده موسیقی یکی از هنرهایی است که برای عرضه محصولاتشان نیازمند طراحی گرافیک هستند؛ چه قبل از اختراع و پیدایش ابزار ضبط و پخش موسیقی که به جلد نت­ها و پوسترهای موسیقی محدود بود و چه بعد از آن که طراحی جلد صفحات گرامافون، نوارهای کاست،  CDو DVD به آن­ها اضافه شد. موضوع این مقاله تأثیر متقابل سبک­ در موسیقی و گرافیک است. به‌نظر می­رسد که تا دهه 60، داده‌ها و دریافت‌های حسی و نحوه بیان آن‌ها در سبک‌ها، تأثیر مستقیم و متقابل بر موسیقی و گرافیک داشته است. این هنرها با تأثیرگذاری متقابل بر یکدیگر، در یک راستا در حرکت بوده­اند. بدین ترتیب، فرم و فضای موسیقیایی، ریتم و رنگ اصوات کاملاً در اثر گرافیک مربوط به آن سبک مشهود است. از دهه 60، به‌دلیل گرایش به موسیقی تجاری یا تنوع در زیرشاخه‌های موسیقی،گرافیک آثار دچار تغییرات شد و این رخداد باعث کاهش حس موسیقیایی در آثار تجسمی و پراکندگی در سبک شده است. در این بررسی، کوشیدیم که سبک­های موسیقی و گرافیک را به موازات یکدیگر بررسی کنیم. از فرضیات این پژوهش این است که ویژگی‌های سبک در هنر موسیقی بر طراحی گرافیکی آن تأثیر می‌گذارد؛ ازاین‌رو، در این بررسی آثار مشهور مربوط به سبک هنری در موسیقی را با هنر تجسمی (اثر گرافیکی) مقایسه کردیم. این تحقیق را به‌شیوه مقایسه‌ای و تحلیل آثار برجسته دردسترس انجام داده‌ایم. به‌نظر می‌رسد که ویژگی‌های سبک در موسیقی در عناصر تجسمی (طرح، رنگ، ریتم و ...) اثر تجسمی انعکاس یافته است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Music Genre on the Related Graphic Design

نویسنده [English]

  • ronak farsi
چکیده [English]

Abstract One of the forms of art which leans on graphic design as a tool of advertisement is music. It began with designing the cover of music, music sheets and posters, but after the invention of recording and audio systems, music related design continued and it could be found on the cover of vinyl records, audio cassettes, CDs and DVDs. The main focus of this article is the correlation of style in music and graphic design. It seems that until the 60s sensations and perception in different styles had some interactions with music and graphics and also it had some direct influence on both of them. These forms of art by interacting with each other were moving in the same direction. As a result the forms and atmosphere of music, rhythm and color of the sounds were completely tangible and dramatic in the graphic design related to a specific music genre. After the 60s, tendency towards commercialized music and increasing variety of genres changed the graphic designs related to the music and as a result less musical sensation and divergence in the genres and styles are observable. In this study music and graphic genres and styles are tried to be investigated simultaneously. One of the hypotheses’ of this research is; characteristics of a style are influential on the related graphic design. Hence, the famous music pieces of a style were compared to the visual art forms (graphic design). It seems that the style characteristics of music are reflected in visual elements (design, color, rhythm) of the visual art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Music
  • Poster
  • Graphic
  • Style