بَت گوران: معبد هندوها در بندرعباس

نویسنده

چکیده

 چکیده ایرانیان و هندوها ارتباط تجاری خوب با یکدیگر داشتند و کالاهای تولیدی خود را به یکدیگر صادر می‌‌کردند؛ بنابراین، آثاری از حضور ایرانیان در هند و آثاری از حضور مردم هند در ایران یافت می‌شود. این ارتباطات دوجانبه تا سالیان زیادی ادامه داشت. به‌دنبال فعالیت‌های تجار هندی در ناحیه هرمزگان، ارتباط فرهنگی و هنری میان دو کشور افزایش یافت و زمینه‌ساز تأثیر هنر دو منطقه بر یکدیگر شد. محور اصلی این پژوهش بررسی معبد ساخته‌شده توسط هندوها در شهر بندرعباس است. شیوه پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است و عناصر و تزئینات به‌کاررفته در معبد را بررسی می‌کنیم. ابتدا معبد و علل ساخت آن و سپس تزئینات آن را معرفی می‌کنیم. معبد هندوها در اواخر دوره ناصرالدین‌شاه ساخته شد و در زمان مظفرالدین شاه (1300- 1344ه.ق) مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در عناصر تشکیل‌دهنده معبد، معماری سایر ادیان، مانند بودایی و اسلام، دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bat Goran:Hindu Temple in BandarAbbas

چکیده [English]

    Abstract Iranian and Hindus had a satisfactory trading connection and exported their own produced good to each other. Consequently the trace of Iranian presence in India and likewise Hindus existence in Iran could be observed. These bilateral connections have been continued up for many years .Ensuing Hindus merchant’s activities in Hormozgan zone, cultural and artistic relationship increased between these two countries and created an influential impact of art through these countries. The main emphasize of this research is studying temples which were constructed by Hindus in Bandar Abbas city. The present research is based on analytical-descriptive approach by studying elements and decorations which were used in these temples. In commence the temple itself, the cause of its construction and then decoration will be introduced .Hindus temple was constructed in late Nasser Al-Din the king’s era and were exposed during Muzzaffar Al-Din the king (1887-1883A.D). In the formative elements of this temple the architecture of other religion such as Buddhism and Islam were also observed 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bat Goran
  • Hindus Temple
  • Bandar Abbas
  • Decorative elements