بررسی تأثیرات تفکر فروکاست‌گرا و تقابل آن با زیستارگرایی در مسائل طراحی صنعتی

نویسنده

چکیده

این مقاله نحوه تفکر در مسائل طراحی به روش فروکاست‌گرایی را بررسی می‌کند. همچنین به این سؤال که طراحی در حیطه فروکاست‌گرا قابل بحث است یا در تقابل با هولیسم (زیستارگرایی) که ایده‌ای جهانی در برابر فروکاست‌گرایی است، پاسخ می‌دهد. در ادامه مقاله به مطالعه رویکردهای مشابه در طراحی که با این تفکر منطبق است و به مقایسه دو تفکر مطرح‌شده می‌پردازیم. نتیجه این بررسی رسیدن به الگوی تفکر درباره مسائل طراحی است که در قالب راهکاری برای تسکین درد بیماران آستئوآرتریت زانو بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the effects Reductionism thinking oriented, and contrast it with Bionic design oriented problems

نویسنده [English]

  • سمیه حجازی
چکیده [English]

This article discusses how thinking how to design issues-oriented approach to subside and by examining the question of the scope of or in opposition to subside oriented discussion Holism that idea in the world is Reductionism to integration, be applied. Continue to study the same approach in the design and comparison of the proposed Approaches in the paper. The results of this study to model of thinking about Design problems in a way that is designed to alleviation pain in patients with knee osteoarthritis have been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reductionism
  • Holism
  • Bionic
  • layered thinking
  • intelligent design
  • Knee Osteoarthritis