معرفی آثار صخره‌ای نویافته با کاربری تدفینی از بویراحمد

نویسندگان

چکیده

استان کهگیلویه و بویراحمد در ارتفاع 1880 متری از سطح دریا و در جنوب غرب ایران قرار دارد. نخستین بررسی باستان‌شناختی در بخش شمالی استان کهگیلویه و بویراحمد در تیر و مرداد 1390ه.ش صورت گرفت. بویراحمد به‌وسیله کوه‌های صعب‌العبور با دره‌هایی عمیقVشکل محصور شده است که از دیرباز تاکنون مسیر کوچ‌نشینان زاگرس بوده است. در طول این بررسی، شش ساختار صخره‌ای در نزدیکی روستاهای خرم‌راه و پوله موسوم به «استودان» از دوره الیمایی (؟) یافت شد. اطراف ناحیه مذکور، استقرار، معماری صخره‌ای و نقش‌‌برجسته‌های متعددی از دوره الیمایی وجود دارد. انواع معماری‌های صخره‌ای برای کاربری‌های گوناگونی، مانند پرستشگاه، مسکونی، آداب تدفین و... به‌وجود آمده است. آثار صخره‌ایِ نویافته که این نوشتار آن را بررسی کرده، شامل شش استودان در استان کهگیلویه و بویراحمد است. بر اساس شباهت میان پلان و مجاورت آثار نویافته با آثار صخره‌ای دوره الیمایی، با قید احتیاط آثار صخره‌ایِ نویافته را به دوره الیمایی نسبت می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The introduction of new burial troglodytic architecture of Boyer Ahmad

نویسنده [English]

  • فاطمه علیزاده
چکیده [English]

Kohgilooye & Boyer Ahmad province situates in south western of Iran at 1880 meters Altitude above sea level. For the first time archaeological Survey at the North of Kohgilooye & Boyer Ahmad province was done during July and August 2011. Boyer Ahmad is surrounded by impassable mountains with deeply V shaped valley and it has been the passageway of Zagrosian nomads until now. During the survey was found some rock architectural structure near Khorram-Rah and Puleh village, which belongs to the Elymaean (?), called Estodan (Ossuary). There are some settlement, troglodytic architecture and rock reliefs of Elymaean around this area. Generally, various types of troglodytic architectures were made for different applications, for instance Temple, residential and burial rituals etc. The newfound troglodytic architecture studied in this paper consists of six Estodans at Kohgilooye & Boyer Ahmad province. According to similarity plans and situation near Elymaean sites, we with caution attributed newfound troglodytic architecture to Elymaean period. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kohgilooye &
  • Boyer Ahmad
  • Elymaean
  • Estodan
  • troglodytic architecture
  • Khorram
  • rah
  • Puleh