زبان بدن و نقش آن در آگهی های تبلیغاتی (مطالعه موردی: آگهی تبلیغاتی چهره های مشهور ایرانی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

10.22051/jjh.2019.27613.1434

چکیده

زبان بدن و به‌طور کلی ارتباطات غیرکلامی بخش عمده ای از ارتباطات را تشکیل می‌دهند. همه انسان‌ها خواه بصورت ارادی یا غیرارادی، پیام‌هایی را به‌وسیله بدن خود به اطرافیان صادر و یا در فرایند ارتباطی از دیگران دریافت می‌کنند. زبان بدن رابط شاخصی بین فرستنده و گیرنده یک پیام بصری است که به مراتب تاثیر بیشتری از کلام بر مخاطب می‌گذارد. از این رو شناخت و آگاهی از وجوه مختلف زبان بدن و به‌کارگیری آن، گام مهمی در تولید و بهبود یک آگهی تبلیغاتی است.
هدف از این پژوهش، روشن ساختن اهمیت زبان بدن در آگهی های تبلیغاتی و در پی پاسخ به این پرسش است که کاربرد زبان بدن در آگهی های تبلیغاتی چیست. به همین منظور، در ابتدا به مفاهیم کلی زبان بدن و تقسیم بندی آن پرداخته شده است. و در ادامه چند نمونه از آگهی های تبلیغاتی ایرانی شامل چهره های مشهور ( بیلبوردهای شهری) در سال 95 الی 97، به جهت مطالعه کارکرد زبان بدن در سوژه های انسانی بررسی شده است. این تحقیق به شیوه کتابخانه ای (اسنادی) و میدانی به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است.
استفاده هماهنگ و ماهرانه از حرکات و ژست‌ها، موقعیت بدن، بیانات و ارتباط چشمی، از جمله ملزومات یک تبلیغ است که بینندگان را به خرید محصول یا استفاده از خدمات هدایت می‌کند و عدم رعایت آن چه بسا می‌تواند موجب بدفهمی و گنگی مخاطب شود. بررسی‌های انجام شده پیرامون چند نمونه آگهی در این پژوهش نشان داده‌است که اصول زبان بدن در بیشتر این آثار به‌ درستی رعایت نشده‌است و به‌نظر می‌رسد که آگاهی و دانش کافی پیرامون زبان بدن در طراحی اغلب تبلیغات وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Body Language and its Role in Advertisements (Case Study: Iranian Celebrities in Advertisements)

نویسندگان [English]

  • Niloufar Jamali 1
  • Effatolsadat Afzaltousi 2
1 Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Faculty of Art, Alzahra University
چکیده [English]

The major part of communication is body language and non-verbal communication. All human beings send messages through their body and receive them from others in the process of communication, whether intentionally or unintentionally. The body language which connects the transmitter of a visual message to the receiver, is more influential than words on the audience. Thus, knowing and understanding various aspects of body language & applying it is an important step in production & improvement of advertising.
The purpose of this study is to clarify the importance of body language in advertisements and answer the question of what is the use of body language in advertising. For this purpose, first the general concepts of body language and its division have been discussed. In the following, the body language of human subjects has been discussed in several examples of Iranian celebrity advertisements from 1395 to 1397. This is a descriptive-analytical study that has been conducted based on field experiment & desk research methods.
Coordinated & skillful use of movements & gestures, body posture, facial expressions & eye contact are necessities of an advertisement that encourage the viewer to buy the product or use the services, and nonconformity of body language can lead to misunderstanding & distraction. The present study shows that the principles of body language has not been properly used in most of the discussed advertisements, and it seems that there is not enough knowledge about body language in advertising design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Language
  • Non-verbal Communication
  • Advertisements
  • Celebrities in Advertisements