بررسی منسوجات پرزدار شمال اروپا در قرون وسطی از نظر تاریخی و تکنیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه الزهرا(س)

10.22051/jjh.2019.27143.1425

چکیده

منسوجات به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر و یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اختراعات او، در طول تاریخ به شکل‌های مختلفی ارائه شده‌اند که در سه بخش تاریخی، تکنیکی و شیمیایی قابل مطالعه و بررسی هستند. از ابتدای اختراع دوک نخ‌ریسی در دنیای باستان تا قرن حاضر، علاوه بر نحوه و کیفیت بافت و نوع مواد مورد استفاده، فرهنگ و جغرافیای هر منطقه عواملی تأثیرگذار در چگونگی شکل‌گیری انواع مختلف پارچه هستند. از این روی، به قطع یقین می‌توان گفت که انواع خاصی از منسوجات در دنیا، معرف و موئلفه‌ی منطقه‌ی خاص جغرافیایی متعلق به آن هستند که در مناطق دیگر، شناخته شده و مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در پژوهش حاضر سعی شده تا با استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای و مطالعه اسناد مربوطه، دو نوع مختلف از شنل‌های پرزدار مورد استفاده در قرون وسطی در کشورهای شمالی قاره‌ی اروپا، با نام های رایا و شاگی، که تاکنون کمتر در کانون توجه محققین قرار گرفته بوده‌اند معرفی و تشریح گردند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هاست: مبدا تاریخی و کاربرد این منسوجات خاص چیست؟ روش بافت شنل پرزدار شاگی چگونه است؟ و چرا این شنل دارای ارزش بیشتری از نظر دینی است؟ جامعه‌ی آماری این مقاله‌ معروف‌ترین شنل‌های پرزدار به جای مانده در کلیساها و موزه‌های مختلف جهان است که آن‌ها را با نمایش شنل‌های پرزدار در شش اثر مهم هنری قرون وسطی و رنسانس تطبیق داده است. پژوهش پیش‌رو این دستاوردهای مهم تاریخ پارچه را در دو بخش مطالعات تاریخی و تکنیکی، مورد بررسی قرار داده و در نهایت به تشریح بازسازی یکی از انواع گوناگون این منسوجات پرداخته است تا از این طریق بتواند علاوه بر جامع بودن مطالعات، افق‌های جدیدی برای پژوهشگران رشته‌های ذی‌ربط ایجاد کند. نتایج حاصل از این پژوهش، به رابطه‌ی مستقیم تولید شنل‌های پرزدار و تعالیم دینی اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical and technical studies of the fluffy Nordic textile from medieval era

چکیده [English]

Textiles are presented in various ways as one of the basic human needs and also one of his most important and most applicable inventions which can be studied in three parts: historical, technical and chemical. From the Beginning of the Spinning Invention in the ancient world to the present century, in addition to the techniques, texture and quality of used materials, the culture and geography of each region are influential factors in how different types of fabric are formed and designed. Hence, it is an obvious fact that certain types of textiles in the world are presented by the particular geographic region that are not known and used in other regions. In the present study, we have tried to use library research method and related documents to introduce and describe various types of pile cloak used in medieval in the northern European countries, which have not been the focus of attention for textile researchers so far. This paper seeks to answer these questions: What is the historical origin and application of these particular textiles? How is the weaving method of Shaggy Fluffy cloak? And why is it more religiously valuable? The statistical population of this study is the most famous woolen shawls left in various churches and museums around the world, matching them with shown fluffy cloak in six major artworks from the Medieval Era and the Renaissance.

The leading essay examines these important achievements of fabric history in two sections of historical and technical studies, and finally outlines the reconstruction of one of a variety of these textiles in order to create new horizons for researchers in related fields. The results of this study indicate a direct relationship between the production of fluffy cloak and religious teachings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Northern Europe
  • textile
  • cloak
  • fluffy