بررسی و تحلیل نگاره‌های نمادین (مطالعه‌ی موردی: سنگ‌نگاره‌های استان خراسان جنوبی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق اردبیلی

10.22051/jjh.2019.22759.1373

چکیده

انسان ابتدایی با به تصویر درآوردن باورهایش و بهره از محیط زندگی خود، نقوشی را بر دیوار غارها و صخره‌ها نقش کردند. این نقوش روشی برای انتقال پیام و افکار و وسیله‌ای برای بیان آرزوها و ترس‌های بشر بوده‌اند. به همین دلیل سنگ‌نگاره‌ها از قدیمی‌ترین آثار هنری یافت‌شده در جهان هستند که اطلاعات فراوانی در خصوص زندگی و آداب و رسوم نیاکان ما را بیان می‌کنند. آفرینندگان این هنر، حکاکی‌ها و نقاشی‌هایی را که بیانگر باورها و عقاید و اسطوره‌های آنان بوده را بر روی این صخره‌ها نقر کرده‌اند اما، امروزه در میان مانیستند که از خلاقان این هنر بپرسیم هدفشان از خلق این آثار چه بوده است؟ بنابراین هدف این پژوهش بر مبنای شناسایی تعدادی از نقوش شاخص در استان خراسان جنوبی و مطالعه تطبیقی با دیگر آثار نمادین یافته شده در ایران است که تا حدی به معنای نمادین این نقوش که از اسرار و رازهای انسان‌های قبل از ما بوده‌اند دست‌یافته‌ایم. این نوشتار از روش‌ تحلیل و تطبیق محتوا بهره برده و داده-های آن از شیوهء بررسی میدانی و مطالعات کتابخانه‌ای گردآوری شده است؛ یافته‌های نمادین ما در این استان در 14 محوطه بوده که شامل نقش دایره، چلیپا، نعل اسب، دست، یین و یانگ، حصیرمانند، تله‌مانند، بُته جُقه و تعدادی نقوش کمیاب هستند. نتایج نشانگر این است این نقوش برخاسته از عقاید و باورهای آیینی حکاکان این نقوش است. لذا قابل ذکر است که این نقوش از لحاظ تکنیک و تکنولوژی، با دیگر نقوش یافت‌شده از سنگ‌نگاره‌های ایران و خارج از ایران قابل مقایسه و مورد تطبیق هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring and analyzing symbolic images (Case study: Stone deposits of South Khorasan Province)

نویسنده [English]

  • sara sadeghi
ardabil
چکیده [English]

The elemental man, drawing on his beliefs and enjoying his own environment, contributed to the wall of caves and rocks. These designs are a way of conveying messages and thoughts and a means of expressing human hopes and fears. For this reason, rock art is one of the oldest artwork found in the world, which provides plenty of information about the lives and traditions of our ancestors. The creators of this art have engraved engravings and paintings that express their beliefs and myths on these rocks, but today they are among the makers to ask the artists of this art what their aim was to create these works? Therefore, the purpose of this research is to identify some of the featured designs in South Khorasan Province and to study comparative with other iconic works found in Iran, to a certain extent, the symbolic meaning of these motifs, which are the secrets and secrets of human beings before us. This article uses content analysis and content analysis and its data is collected through a field survey and library studies; our symbolic findings in this province are in 14 areas that include the role of circle, chalipa, horseshoe, hands, yin And Yang is a mattress, a trap, a jeansuit and a number of rare designs. The results indicate that these designs are inspired by the beliefs and beliefs of the engravers of these designs. It is worth noting that these designs are comparable and adaptable in terms of technique and technology, with other designs found in Iran and abroad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rocky motifs
  • Symbolic iconography
  • Relaxation
  • Southern Khorasan