نشانه شناسی مجسمه های میادین شهر رشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اردبیل- خیابان مالک اشتر- مجتمع نسترن- بلوک 20- واحد 1

2 علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

10.22051/jjh.2019.22731.1372

چکیده

مجسمه‌‌سازی نوعی آفرینش هنری است که اندیشه و عقاید گوناگون معماران مرز ‌و ‌بوم خود را به ببنندگان القا می‌‌کند. خاستگاه این ایده‌‌ها به فرهنگ و ایدئولوژی مردمان آن سرزمین بر می‌‌گردد؛ از این‌رو برای دست‌‌یابی به این مفاهیم عمیق فرهنگی باید به رمزگشایی مجسمه‌‌های نمادین پرداخت؛ لذا برای معنادار کردن مضامین این تندیس‌‌ها ناگریز باید از علم نشانه‌‌شناسی بهره برد؛ چرا که به‌‌واسطۀ این علم می‌‌توان به رمزگان‌‌های فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تندیس‌‌ها پی برد. این پژوهش درصدد است به روش توصیفی تحلیلی و به‌صورت کتابخانه‌ای، به نشانه‌‌شناسی مجسمه‌‌های میادین رشت بپردازد. نتایج پژوهش نشان می‌‌دهد که تندیس‌ها به‌‌طور اتفاقی خلق نشده‌‌اند؛ بلکه ریشه در اساطیر و فرهنگ و هنر مردم گیلان زمین دارند. از جمله‌ی این مجسمه‌‌ها می‌‌توان به مجسمه‌‌های اسب- ماهی، زن دست‌‌فروش، مجسمه‌ی میرزا کوچک و ... اشاره کرد. این مجسمه‌‌ها بیانگر عقاید متعالی و روشن اساطیری، تاریخی، فرهنگی و آداب و رسوم مردم گیلان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotics of the Sculptures of Rasht City

نویسندگان [English]

  • khodabakhsh Asadollahi 1
  • Roghayyeh Aliani 2
1 Mohaghegh Ardabili University
2 Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

Sculpture is a kind of art creation that inspires various viewpoints and architects of their boundaries and their contributors. The origin of these ideas lies in the culture and ideology of the peoples of that land; hence, in order to achieve these profound cultural concepts, it is necessary to decipher symbolic statues; therefore, for the meaning of the contents of these statues, From the science of semiotics, because through this science can be found cultural, historical, mystical and ... figurines. This research is aimed at analyzing the sculptures of the Rasht squad by descriptive-analytical method and as a library. The results of the research show that the statues have not been accidentally created, but are rooted in the mythology, culture and art of the people of Gilan. Among these sculptures are horse-fish sculptures, a hands-on woman, a small Mirza sculpture, and others. These sculptures represent the transcendental and clear mythological, historical, cultural and customs of the people of Gilan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landmark
  • statue
  • squares of Rasht