معیارهای رابط کاربری در سامانه‌های آنلاین فروش بلیت (مطالعه موردی: موزه هنرهای معاصر گوگنهایم نیویورک و مرکز فرهنگی و هنری ژرژ پمپیدو پاریس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری، دانشگاه الزهرا (س)، ایران

2 استادیار دانشکده هنر/ دانشگاه الزهراء(س)

10.22051/jjh.2019.18646.1318

چکیده

رابط‌کاربری واسط میان کاربر و ماشین است به‌گونه‌ای که ابزار مورداستفاده را قابل‌فهم و آشنا‌پذیر می‌نماید. در این پژوهش سعی شده است تا براساس تعریف طراحی رابط‌کاربری و نیز یک رابط‌کاربری چندمنظوره را بر اساس چه معیارهایی می‌توان ارزیابی نمود، به این سؤال پاسخ دهیم که تا چه میزان این معیارها در سامانه‌های آنلاین فروش موزه‌های هنر معاصر رعایت شده است؟ متناسب با این پرسش به‌صورت موردی سامانه آنلاین فروش بلیت موزه گوگنهایم نیویورک و نیز موزه ژرژ پمپیدو مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند.
این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و نیز با استفاده از تجزیه خطی ساختار سامانه و ارزیابی معیارهای به‌دست‌آمده بر روی نمونه‌های اصلی بوده است.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سامانه آنلاین فروش بلیت موزه هنرهای معاصر گوگنهایم و ژرژ پمپیدو علاوه بر اینکه طراحی مطلوبی را دارا هستند، رابط‌کاربری قابل‌درکی را جهت فروش بلیت ایجاد کرده‌اند. تنها به علت به‌روز نبودن محتوایی همسنگ با برنامه‌های موزه و درنتیجه عدم اطلاع‌رسانی مناسب به مخاطبان، رابط کاربری ناکاملی را دارا هستند. همچنین وجود سامانه‌های جانبی از قبیل نمایشگاه 360 درجه یا پیش‌نمایش صندلی سینما و ...همچنین استفاده از پیکتوگرام و راهنماهای تصویری می‌تواند در ارتقا آن‌ها نقش بسزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

User Interface Criteria in Online Ticket Sales Systems Case study: Guggenheim Contemporary Art Museum in New York and Georges Pompidou cultural and artistic Center in Paris

نویسندگان [English]

  • fateme mohammadi maklavani 1
  • fahimeh daneshgar 2
1 Master's degree in Visual Communication Design, Alzahra University, IRAN
2 Associate Professor, Department of Visual Communication Design, faculty of art, Alzahra University, IRAN
چکیده [English]

User interface is an interface between user and machine which makes tools under application capable of being understood and known.
In this research, effort has been made to answer the following question upon several criteria mentioned thereafter: “Who much these criteria have been observed in online sales systems of contemporary arts museums -as one of the most important economic online portals for such cultural and artistic institutes?” Aforementioned criteria include: stability, simplicity and clarity, graphic and combination of colors, using alerting messages and signals, flexibility, conclusiveness, not surprising the user, considering vision, frankness, not forcing the user to excessive mental workload, and globalization of user interface design. To answer the question, online ticket sales systems of Guggenheim Art Museum, and Georges Pompidou Center have been analyzed, as case study.
This applied research is considered as descriptive- analytical in terms of method. Library method of data collection has been used, as well as linear decomposition of the system structure; and, obtained criteria have been evaluated on the prototype.
The results show that online ticket sales systems in both Guggenheim Art Museum (New York), and Georges Pompidou Center (Paris) are not only of very good graphic design; but also, they have created an easy access and understandable user interface for communication and ticket sales. However, their user interface is incomplete; because updated content matching up to the museum’s programs is not available, which results lack of appropriate information provided to the audience. In fact, lack of appropriate pictures for each exhibition is considered as one of the most important weakness points for both of these systems. Also, the systems could have been promoted and capable of attracting more audiences, if they would have been made available some side systems such as 360˚ virtual tours, cinema seat preview, pictograms, and etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • user interface
  • Guggenheim Art Museum
  • Georges Pompidou Center
  • online ticket sales system of museum