بازتاب نگرش ذن و آیین چای در زیبایی‌شناسی راکو

نویسنده

چکیده

ررسی رابطه جلوه‌های زیبایی‌شناسی ظروف راکوی ژاپنی با نگرش‌های مکتب ذن و آیین چای، موضوع اصلی این نوشتار را به خود اختصاص داده است. ذن مکتب رفتار و اندیشه بر پایه سلوک زاهدانه و ادراک ساده‌ترین کارهای زندگی است و الهام‌بخش هنرهای گوناگون از جمله آیین چای بوده است. مطالعه این مکتب و آیین چای- که خواستگاه اصلی ظروف راکو به‌شمار می‌آید، می‌تواند رابطه و تأثیر اندیشه‌های ذن و اصول آیین چای را بر خصوصیات ظروف راکو آشکار کند. این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه‌ای، به بررسی عینیت نگرش‌های مکتب ذن در مراسم چای، و درک ملموس اندیشه‌ها و اصول آن‌ها در رابطه با ویژگی‌های ظروف راکو می‌پردازد. استفاده از ارکانی چون وابی و سابی، هماهنگی و آرامش اندیشه‌هایی است که پشتوانه‌های اعتقادیِ ظروفِ راکو را دربر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بازتاب نگرش ذن و آیین چای در زیبایی‌شناسی راکو