تمبرهای بلوک یادگاری در ایران از ابتدا تا دوره معاصر

نویسندگان

چکیده

تمبر به‌منزله سفیری کوچک، وظیفه انتقال فرهنگ کشورها را به اقصا نقاط جهان به‌عهده دارد. در همه جای دنیا تمبرهای بسیاری با مقاصد گوناگون چاپ و منتشر می‌شود. تمبرهای بلوک یادگاری گروهی از تمبرهای پستی هستند که در یک ورق قرار گرفته، از زمان چاپ متصل می‌باشند. این تمبرها جزء گونه‌ای ویژه‌اند که وظیفه یادمان کردن یادبودها را برعهده دارند. از سوی دیگر، انتشار مجدد و رو به گسترش این تمبرها، بخشی از هنر گرافیک و تصویرسازی کشورمان را نشان می‌دهد. این مقاله ضمن تعریف بلوک یادگاری و تاریخچه و اهمیت انتشار آن در دوران معاصر، بلوک‌های یادگاری ایران را از ابتدا تا سال 1389، معرفی کرده و به طبقه‌بندی موضوعی آن‌ها پرداخته است. همچنین جنبه‌های تصویری و ویژگی‌های فنی این دسته از تمبرها بررسی شده، به برخی از اشکالات آن‌ها اشاره می‌‌شود. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تمبرهای بلوک یادگاری در ایران از ابتدا تا دوره معاصر