نقش شکار در دوره عیلام نو (650-1000 ق. م) با نگرشی بر مهرهای استوانه‌ای و نقوش برجسته هم‌زمان در بین‌النهرین (آشور)

نویسندگان

چکیده

در زمینه نقوش شکار در دوره عیلام نو و نمونه‌های هم‌زمانِ بین‌النهرینیِ آن همواره خلأ پژوهش وجود داشته است؛ به همین دلیل و با توجه به این ضرورت، مدارک و منابع موجود بررسی شد. این تحقیق دوره زمانی 650-1000 ق. م را دربر می‌گیرد و با نگرشی بر مهرهای استوانه‌ای و نقوش برجسته هم‌زمان در این مناطق انجام شده است. با مطالعه 29 مهر استوانه‌ای و 18 نقش برجسته به وجود اشتراک‌هایی در صحنه‌های حیوانات شکارشده، سبک شکار، ابزار شکار و جنس آثار پی می‌بریم. در این بررسی مشخص شد که در نقوش شکارِ دوره عیلام نو، علاوه بر جنبه معیشتی و مذهبی، جنبه تفنّنی را نیز می‌توان مشاهده کرد. تا کنون از دوره عیلام نو هیچ نقش برجسته سنگی با موضوع شکار به‌دست نیامده است. همچنین در هیچ‌یک از آثار دوره عیلام نو، پادشاه در هیچ‌یک از نقوش شکار دیده نمی‌شود. اما بر بسیاری از نقوش برجسته سنگی بین‌النهرین (650-1000 ق. م) صحنه شکارِ پادشاه به فراوانی مشاهده می‌شود. در این بررسی، نقوش شکار در دوره عیلام نو و نمونه‌های هم‌زمان بین‌النهرینی مورد مطالعه قرار گرفت. اما هنوز آثار این دو سرزمین به مطالعه و تحقیق بیشتری نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نقش شکار در دوره عیلام نو (650-1000 ق. م) با نگرشی بر مهرهای استوانه‌ای و نقوش برجسته هم‌زمان در بین‌النهرین