بررسی موضوعی آرایه‌ها و نقش‌مایه‌ها در اشیای فولادی عصر قاجار

نویسندگان

چکیده

در ‌این مقاله تلاش شده است تا اشیای فولادی دوره قاجار بر اساس نوع تزیینات، در گروه‌های مجزا از دیدگاه موضوعی مورد توجه قرار گیرند. همچنین، تزیین‌گری‌ها و نقش‌اندازی‌های ویژه‌ای تفکیک شوند که مختص تزییناتی اقلام فولادی ‌این عصر بوده است. خوانش دوباره اشیاء و اقلام فولادی بر اساس طبقه‌بندی‌های انجام‌گرفته در متن، ‌این امکان را فراهم می‌‌آورد تا به موضوع‌های آرایه‌ها و ارتباطات میان کاربرد اشیاء و تزیینات آراینده آن‌ها عمیق‌تر‌ نگریسته شود. مطالب حاضر به ارتباطی پرداخته است که بین شیوه‌های دیگر تزیین‌گری و تصویرگری رایج در ‌این زمان با تزیینات و نقوش روی اشیای فولادی وجود دارد و آرایه‌ها و نقش‌مایه‌های اشیای فولادی در ‌این زمان را به‌طور مدون و هدفمند در گونه‌ها و دسته‌های متمایز از نظر موضوعی بررسی کرده است. نگارنده اشیای فولادی بررسی‌شده در مقاله را از موزه‌های داخلی عکاسی کرده و به روش توصیفی و تحلیلی مورد مطالعه قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی موضوعی آرایه‌ها و نقش‌مایه‌ها در اشیای فولادی عصر قاجار