بررسی رسانه های هنری جدید در آثار چهار هنرمند زن بین المللی معاصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه هنر، دانشگاه آزاد تهران شمال، ایران، نویسنده مسئول.

2 دانشیار گروه نقاشی دانشگاه تربیت مدرس،تهران ، ایران

چکیده

رسانه‌های هنری جدید (ویدیو آرت، چیدمان، عکاسی، هنر مفهومی، هنر دیجیتال، هنر اجرا و ...) در بازگویی دغدغه‌های زنان هنرمند، نقش مؤثری داشته‌اند. هنرمندان زن معاصر با استفاده از امکانات رسانه‌های جدید ضمن نحوه ارائه هنرها فراتر از عرصه‌ موزه‌ها و گالری‌ها با مخاطبین بیش‌تری ارتباط برقرار کرده و در بیان محتوا مؤثرتر عمل کرده‌اند.
در این راستا، هنرمندانی از جمله مونا حاتوم[i] که دغدغه ذهنی او برقراری ارتباط میان سیاست و هنر با استفاده از هنر رسانه‌ای نو بوده است؛ همچنین سندی اسکاگلند[ii] هنرمندی که در آثارش به‌ نقد زندگی و فرهنگ مصرف‌گرا و روزمره آمریکایی پرداخته است؛ و دیگری لورنا سیمپسون[iii]هنرمندی که نژادپرستی و جنسیت، موضوع اصلی آثارش را تشکیل داده است؛ و خانم جنی هولتزر[iv]که معتقد به آموزش توسط هنر بوده است، مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته‌اند. اصلی‌ترین هدف این مقاله، بررسی تحولات ابزارهای بیانی هنری و چگونگی عملکرد هنر رسانه‌ای نو در هنر زنان معاصر است.
این تحقیق درصدد پاسخ به این سؤالات است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: رسانه‌های هنری جدید کدامند؟ کاربرد رسانه‌های هنری جدید در هنر زنان معاصر و تأثیرگذاری بیش‌تر در ذهن مخاطب چگونه بوده است؟
پس از پژوهش و تحلیل به نتایج ذیل دست‌یافتیم: رسانه‌های هنری جدید در بازگویی دغدغه‌های زنان هنرمند معاصر، به شکل مؤثری عمل نموده‌اند و به‌عنوان ابزار هنری باعث شده‌اند که هنرمندان زن، امکانات جدید و متفاوتی برای ارائه مفاهیم و پیام‌های خود داشته باشند. رسانه‌های هنری جدید، به دلیل امکانات متفاوت و بهره‌گیری از فنّاوری جدید باعث شده‌اند که پیام هنرمند صریح­تر و واضح­تر بیان شود و در ارتباط با اقشار متنوعی از مخاطبین قرار گیرد و تاثیرگذارتر باشد.
تا­کنون هنر زنان از دیدگاه فمینیسم و رسانه به‌طور عام در حوزه­های علوم ­انسانی و رسانه­های فرهنگی مانند تلویزیون، اینترنت و...مورد مطالعه قرارگرفته است؛ اما پژوهش حاضر منحصراً به رسانه­های هنری جدید و تحلیل محتوایی آثار چهار هنرمند شاخص پرداخته است.
این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، به شیوه کیفی و با رویکرد تصویری انجام‌گرفته است. نحوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و از طریق بررسی اسناد و منابع موجود و مکتوب و مشاهده آثار از طریق منابع الکترونیکی بوده است.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on New Art Media in The Works of Four ContemporaryInternational Female Artists

نویسندگان [English]

  • nasrin esmaili 1
  • Mohammad Kazem Hassanvand 2
1 Ph.D. Student of Art Philosophy, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran, (Corresponding Author)
2 Associate prof. of Fine Arts, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
The new art medias (including video art, installation, photography, conceptual art, digital art, performance art and alike) have had a more substantial role in reflecting female artists concerns. The contemporary female artists have succeeded in taking their methods of presenting their art beyond museums and galleries, by means of using new possibilities presented by these medias, and as a result they have attracted a larger audience and have expressed the concept of their art more efficiently.
To do so, the works of Mona Hatoum, whose concern has been establishing a relationship between politics and art through new media art, Sandy Skoglund, who has criticized the everyday consumerist American cultural in her works, Lorna Simpson, who has focused on racism and gender, Jenny Holzer, who believes in education through art. The present thesis aims to study the changes in artistic expressional tools and the way the new media art was developed in the art of contemporary woman artists.
Present paper tries to answer questions such as: what are the new art medias? What is the usage of new art medias in art of contemporary women artists and how it has resulted to a deeper effect on audiences minds?
 The fallowing results were presented after the analysis: new art medias have an effective role in representing contemporary women artists’ concerns and as a result they have led to new and different possibilities for women artists to represent their concepts and massages.   New arts media, have led to a clearer and obvious presentation of the artist’s massage due to different equipment and using new technologies and have led them to connect to various audiences and to be more effective.
Women’s art has always been studied from feminism point of view and media have generally studied them based on humanities and cultural media such as television, Internet and extra; but the present paper specifically focuses on new arts media and their conceptual analysis in works of four leading artists.
The present study was carried out through descriptive-analytical method and used qualitative and visual approaches. Library method was employed to collect data for this research; the data was collected from written sources, books and documents and visiting the works through internet.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Media
  • Female Artists
  • Contemporary Art
  • Audience
  • concept

 

پاکباز، رویین (1387). دایره المعارف هنر، تهران: فرهنگ معاصر.

دامود، احمد(1387). بازیگری و پرفورمنس آرت، تهران: مرکز.

قاسمی، امیر علی( ۱۳۸5). تاریخچه هنر دیجیتال، تندیس. شماره ۷۹ و 80، 30-33و 12-13.

Archer, M. (1997). Mona Hatoum, New York: Phadion.

Bakhshi, A. (2005). Old Questions from new Media, TANDIS, No: 66, pp: 8-9 (Text in Persian).  

Beret, G. (1997). Mona Hatoum, New York: Phadion.

Damood, A. (2008). Acting and Performance Art, Tehran: Nashre Markaz (Text in Persian).

Ghasemy, A. A. (2006). History of Digital Art, TANDIS, No: 79 & 80, pp: 30-33 & 12-13 (Text in Persian).

Golden, T. (2002). Lorna Simpson, London: Phadion.

Jozlit, D. (1998). Jenny Holzer, New York: Phaidon.

Pakbaz, R. (2008). Encyclopedia of Art, Tehran: Farhang Moaser (Text in Persian).

Squirez, K. (1998). Sandy Skoglund, New York: Abrams.

http://www.daratalfunun.org/main/activit/curentl/mona_hatoum

http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork

http://www.sandyskoglund.com

http://www.lsimpsonstudio.com/photographicworks.html

http://www.thecityreview.com/ simpson.jpg

http://www.cheimread.com/artists/jenny-holzer

http://www.spruethmagers.com/artists/jenny_holz