بررسی شش دوره نمایشگاه تجلی احساس

نویسندگان

چکیده

نیمی ‌از جمعیت هر جامعه را زنان تشکیل می‌دهند؛ بدین ترتیب در توانمندی و توسعه هر جامعه‌‌ نقشی تعیین‌کننده دارند. زنان قرن حاضر در تمام زمینه‌های جامعه حضور داشته‌اند؛ به‌گونه‌‌ای که دیگر نمی‌توان رد پای ‌‌آن‌ها را نادیده گرفت. در ‌‌این میان، نقش زنان در عرصه‌های هنری نیز روز به روز در حال افزایش است؛ به‌طوری‌که شاهد حضور پررنگ زنان هنرمند در نمایشگاه تجلی احساس طی سالیان متمادی بوده‌‌ایم. با توجه به اهمیت نقش زنان در هنر، به‌ویژه هنر نقاشی، نویسندگان به دنبال پاسخ به سؤال‌های زیر هستند: در آثار ارائه‌شده در نمایشگاه تجلی احساس به چه موضوع‌هایی پرداخته شده است و‌‌آیا زنان نقاش، به مدرنیسم گرایش داشته‌اند؟ برای پاسخ به این سؤال‌ها، آثار هنرمندان بر اساس موضوع مشترکی که در شش دوره به نمایش درآمده بود، تفکیک شد و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که آثار زنان نقاش معاصر ‌‌ایران در نمایشگاه تجلی احساس، موضوع‌های (طبیعت، طبیعت بیجان، آبستره و تجرید و نگارگری) مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است. همچنین، در دوره‌های پایانی نمایشگاه، شاهد گرایش هنرمندان به سبک‌های مدرن هستیم. زنان هنرمند در هنر‌های تجسمی ‌به جایگاه هنری بسیار خوبی رسیده‌اند و تحت تأثیر فرهنگ و جهان‌بینی آن جامعه‌اند. در ‌‌این مقاله موضوع‌هایی مانند مبانی نظری، نمایشگاه تجلی احساس، بررسی کمّی ‌موضوع‌های نمایشگاه، بررسی کیفی طبیعت و منظره‌پردازی، طبیعت بیجان، سبک انتزاعی و نگارگری و تذهیب پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی شش دوره نمایشگاه تجلی احساس