تبلیغات و اقناع مخاطب با تاکید بر تبلیغات تجاری فرا واقع گرا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

چکیده

فراواقع‌گرایی در شاخه‌های مختلف از جمله ادبیات، سینما، هنرهای تجسمی به‌خصوص تبلیغات بروز کرده است و همواره با استفاده از تکنیک‌هایی نظیر مشابهت، مجاورت و تباین، توانسته نظر مخاطبان را به خود جلب کند. این مسأله که تا چه حد فراواقع‌گرایی توانسته در تبلیغات بیلبورد از نظر مخاطبان موفق جلوه کند و به اهداف اصلی تبلیغات از جمله برقراری ارتباط، ماندگاری در ذهن و ترغیب مخاطب نزدیک شود، سؤال مد نظر پژوهش حاضر بود. فرض بر این است که در جوامع امروزی با توجه به تعدد کالا و تبلیغات، مخاطب با دیدن تبلیغی که دور از واقعیت و زندگی روزمره باشد، ارتباط بیشتری برقرار می‌کند. همچنین دیدن تصاویری که غیرمنتظره است، ماندگاری در ذهن را در پی خواهد داشت. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی – تحلیلی و شیوۀ جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی، بازتاب تبلیغات فراواقع گرا را در بین مخاطبان عام (10 سال تا 50 سال بالاتر) بررسی می‌کند که به دلیل بررسی این‌گونه تبلیغات در گروه‌های سنی مختلف، به پنج گروه تقسیم شدند. نتایج حاصل نشان می‌دهد، این سبک علاوه بر ایجاد شوکی خوشایند در مخاطبان، موفق‌تر شناخته می‌شود، ولی از نظر جلب اعتماد آن‌ها، نتوانسته نسبت به سایر موارد موفق عمل کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Advertisement and Audience Satisfication with Emphasis on Surrealism Commercial Advertisement

نویسندگان [English]

  • Mitra Manavi rad 1
  • Farimah Fatemi 2
1 Asistant professor of Alzahra University/ Faculty of Art
2 Graduated from Alzahra University
چکیده [English]

 
Surrealism has emerged in different categories such as literature, cinematography, visual arts specialy advertisement. it has always attracted the audiences' attention by using techniques such as similarity, displacement and paradox. The main question of the paper is that how far surrealism has been able to succeed in billboard advertisement from audiences' point of view and get close to advertisment's main goal including creating connection, remaining in the mind and encouraging the audience it is assumed that considering varity of the products and advertisments in contemporary communities, audiences make a better conectionwith advertisments which are far from reality and daily life. What is more, seeing unexpected pictures and images lead to a longer durability in the mind.present research using descriptive-analytical method data was gathered from library and field work studying surrealist advertiisment refelction among public audience (10 – 50 years old) which were divided in to five groups so we could study such advertisments among various age groups.
Results indicate that this style has been more successful in creating a pleasant shock in the audience in coparison to other styles; but has not been more successful in regard gaining audiences' trust.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surrealism
  • Commercial Advertisements
  • Surrealism Advertisment
  • Audiance

اثباتی، بهروز(1389). آشنایی با روش‌های تبلیغی، تهران: ساقی.

احمدی، بابک ( 1374). حقیقت و زیبایی:درس‌های فلسفه هنر، تهران: مرکز.

سید حسینی، رضا (1384). مکتب‌های ادبی، چاپ دوازدهم، تهران: نگاه.

سید حسینی، رضا ( 1358 ). مکتب‌های ادبی، چاپ هفتم، تهران: زمان.

نیرومند، محمد حسین( 1391). دستورالعمل‌های فیل آبی برای ایده‌یابی، چاپ دوم، تهران: فرهنگسرای میردشتی.

ورامینی، نیما ( 1387 )، تفکّر خلّاق در گرافیک، تهران: فرهنگسرای میردشتی.

ارلهوف، مایکل، تیموتی، مارشال(1378). تبلیغات، ترجمۀ تایماز پور محمد، نیلوفر سرلتی، حرفه هنرمند، 26: 7-4.

دانشگر، فهیمه و حاتم وند، حدیث ( 1395)، رابطه تکنیک‌‌های دیجیتالی با خلّاقیّت در آگهی‌های مطبوعاتی در ایران، جلوه هنر، 15: 28-19.