بررسی تاثیر اندیشه و شرایط اجتماعی چینی در منظره سازی نقاشان دوره سونگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش هنردانشگاه هنر کاشان، ایران

2 استاد گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

چکیده

 جذابیت و درک یک نقاشی هنگامی بیشتر خواهد شد که حس عمیق نقاش و اسلوب‌های مختلف نقاشی را در یک دوره خاص کاملاً شناخته و درباره تاریخچه و زمان پیدایش و همچنین چگونگی شکل‌گیری مکتب و سبک‌های یک اثر هنری شناخت کلی داشته باشیم. طبیعت از موضوعاتی است که بسیاری از نقاشان چینی را تحت تأثیر خود قرار داده. نقاش اصیل چینی هیچ‌گاه به تقلید از طبیعت نمی‌پردازد، چراکه مقصود او چیزی ورای ظاهر طبیعت است. نقاشی چین بیشتر سعی می­کند تا به کمک سمبل‌ها و اشارات، احساسی که یک دور نمای طبیعی در نقاشی برمی‌انگیزد را، مجسم نماید. به‌طورکلی هدف این تحقیق بررسی تأثیر اندیشه و شرایط اجتماعی در منظره­سازی نقاشان دوره سونگ به روش توصیفی و با بهره­گیری از منابع کتابخانه‌ای است. یافته­های تحقیق بیانگر این است که در مکتب­سونگ هنرمند به یگانگی باروح و جوهر طبیعت می‌اندیشد و آنچه او طبیعت می‌نامد نتیجه تغییراتی است که جامعه پیش‌تر برجهان او اعمال کرده و هنرمند می‌کوشد با حداقل پرداختن به جزئیات تخیل خود را از طبیعت تصویر نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Effect of Chinese Thought and Social Conditions on Landscape Painting By the Painters of Sung Era

نویسندگان [English]

  • behnaz atabati 1
  • Aboulghasem dadvar 2
1 department
چکیده [English]

       When we realize deep feelings of a painter and know various styles of painting during an era completely, learn about the history and time of origin and also the way the school has been developed and the styles of an art work, charm and appreciation toward a painting will increase. Nature is one of subjects which have impressed many Chinese painters. An original Chinese painter never copies nature because he means something beyond nature's physical appearance. Chinese painting mostly tries to illustrate the feeling a natural landscape creates in the painter by means of symbols and cues. Generally speaking, present study aims to examine the effects of thoughts and social condition of china in illustration of landscapes by Chinese painting during Sung Dynasty. Research method is descriptive and in order to gather the required data, library research was conducted. Findings show that artist thinks of integration with soul and the essence of the nature in Sung School and what he calls nature is a result of changes which society has implied on his world beforehand and artist tries to create his image of the nature by minimum working on details of his imagination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Sung Dynasty
  • social conditions
  • Naturalism
-آشوری، داریوش (1358). نگاهی به سرزمین، تاریخ، جامعه و فرهنگ چین از دیرینه‌ترین روزگار تا پایان سده نوزدهم، تهران: مجموعه فرهنگ آسیا.
-آیت‌اللهی، حبیب‌الله (1384). طبیعت در هنر مشرق زمین، کتاب ماه هنر، شماره 83 و 84، صص 3 - 10.
-بورکهارت، تیتوس (1369). هنر مقدس (اصول و روش‌ها)؛ ترجمه­ی جلال ستاری، تهران: سروش.
-پاکباز، رویین (1378). دائره‌المعارف هنر، تهران: فرهنگ معاصر.
-تریگیر، مری (1384). هنر چین؛ ترجمه­ی فرزانه طاهری، چاپ دوم، تهران: فرهنگستان هنر.
-جیدی، مرتضی؛ معین‌الدینی، محمد؛ عصار کاشانی، الهام (1389). طبیعت و جلوه آن در نقاشی ایران و چین، کتاب ماه هنر، شماره 139، صص 76 - 82.
-حسینی، مهدی (1373). طریقت دائو و نقاشی، فصلنامه هنر، شماره 26، صص 155 - 160.
-ــــــــــــــ (1379). کارگاه هنر تهران: نشر کتاب‌های درسی ایران.
-دورانت، ویل (1376). تاریخ تمدن (مشرق زمین گاهواره تمدن)، جلد 1؛ مترجمان احمد آرام و ع.پاشایی و امیرحسین آریان پور، چاپ پنجم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
-ذکرگو، امیرحسین (1381). سیر هنر در تاریخ 1، تهران: انتشارات مدرسه برهان.
-فیتز، جرالد (1367). تاریخ و فرهنگ چین؛ ترجمه­ی اسماعیل دولت شاهی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
-کنشلو، علی؛ محمدعلی، ناصحی (1381). تاریخ هنر جهان، تهران: نشر کتاب‌های درسی ایران.
-ـــــــــــــــــــــــــــــــ (1391). تاریخ هنر جهان، تهران: نشر کتاب‌های درسی ایران.
-کوماراسوامی، آناندا (1389). هنر و نمادگرایی سنتی؛ ترجمه­ی صالح طباطبائی، تهران: فرهنگستان هنر.
-گاردنر، هلن (1385). هنر درگذر زمان؛ ترجمه­ی محمدتقی فرامرزی، چاپ هفتم، تهران: آگاه.
-گامبریج، ارنست (1388). تاریخ هنر؛ ترجمه­ی علی رامین، چاپ ششم، تهران: نی.
-لطفی، فوزیه (هیوا) (1386). آشنایی با مکاتب نقاشی، چاپ سوم، سنندج: پرتو بیان.
-نصری، عبدالله (1378). انسان کامل از دیدگاه مکاتب، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.