بررسی تطبیقی اثری از یان وان ‌ایکو مارک شاگال با موضوع واحد

نویسنده

چکیده

در هر دوره‌ای، هنر برای بیان کردن، زبان و شیوه‌ای خاص داشته است. در طول تاریخ، با وجود تنوع در بیان‌های هنری، بین آثار هنری اشتراک‌ها و شباهت‌هایی نیز وجود داشته است. با بررسی تاریخ هنر و آثار هنری، درمی‌یابیم آثار در امتداد یکدیگر و به مقتضای زمان، برای تکامل و پیشرفت هنر به‌وجود آمده‌اند. با توجه به این نکته، بررسی و تطبیق آثار هنریِ دوره‌های مختلف، می‌تواند ما را با شباهت‌ها، تفاوت‌ها، علت‌های عرضه و بیان خاص آثارِ هر دوره آشنا کند. در این مقاله، دو اثری که در دو زمان مختلف ولی با موضوعی واحد (یکی اثری است از «یان وان ‌ایک» و متعلق به دوران رنسانس و دیگری اثری است از «مارک شاگال» و متعلق به دوران مدرن) خلق شده‌اند، بررسی شده، ویژگی‌های آنها با یکدیگر مطابقت داده می‌شود. در مباحث مورد نظر، ابتدا به معرفی و شناخت دو هنرمند، و گرایش‌های فکری و هنری آنها پرداخته شده است. در ادامه، موارد ساختاری و معنایی دو اثر بررسی و تطبیق داده شده است. در انتهای مقاله نیز برای درک آسان و سریع‌تر مباحث، جدولی از خلاصه مطالب درج شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی تطبیقی اثری از یان وان ‌ایکو مارک شاگال با موضوع واحد