رابطه تکنیک‌های دیجیتالی با خلاقیت در آگهی‌های مطبوعاتی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، تهران

2 کارشناس ارشد ارتباط تصویری دانشگاه الزهرا

چکیده

مسئله پژوهش در این مقاله، ابتدا بررسی پدیدۀ خلاقیت و سپس جستجوی رابطۀ میان بهره‌گیری از تکنیک‌های دیجیتالی، با خلاقیت در آگهی‌های مطبوعاتی از سال 1370 تا سال 1386 مصادف با استفاده فراگیر از تکنیک های دیجیتالی در طراحی تبلیغات در ایران است.
سؤال اصلی این پژوهش این است: خلاقیت در طراحی آگهی چیست و آیا استفاده از تکنیک‌های دیجیتالی بر بروز خلاقیت در طراحی آگهی‌های تبلیغاتی از سال 1370 تا سال 1386 و درنتیجه بر مخاطب در ایران تأثیر داشته است؟
در این جستار ابتدا به بررسیِ کتابخانه‌ای ملاک‌های خلاقیت پرداخته‌شده سپس تحقیق میدانی بر اساس معیارهای به‌دست‌آمده از بخش اول پژوهش در نمونه‌های موردنظر به‌عمل‌آمده است. آنگاه صحت یافته‌ها با توزیع و جمع‌آوری 480 پرسشنامه بین مخاطبین احتمالی، موردبررسی قرارگرفته است.
هدف از این تحقیق ابتدا شناخت معیارهای خلاقیت در تبلیغات و به دنبالِ آن بررسی چگونگی تأثیر تکنیک‌های دیجیتالی بر بروز خلاقیت در طراحی آگهی‌های مطبوعاتی دوره موردنظر است.
نتیجه حاصل این است که بین تکنیک‌های دیجیتالی و بروز خلاقیت در آگهی‌های مطبوعاتی از سال 1370 تا 1386 در ایران رابطه‌ای معنادار وجود ندارد. ازاین‌رو این آگهی‌ها علیرغم زیبایی و حسن اجرا عمدتاً برانگیزاننده نبوده و بر مخاطب مؤثر واقع نمی‌شوند.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between digital techniques and creativity in printed advertisings from 1370 till 1386 in Iran

نویسندگان [English]

  • fahimeh daneshgar 1
  • hadis hatamvand 2
1 Assistant Professor, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran
چکیده [English]

 
The research problem is to investigate the effect of creativity phenomenon and the relationship between using computer, digital techniques and creativity in commercial printed advertisings from1370 till 1386 (1991-2007) in Iran. During this time, digital techniques were vastly used in advertisement design.
The main research questions are: what is creativity in advertisement design? Did the use of computer and digital techniques have any effect on creativity in commercial printed advertisings from 1370 till 1386? What is the related effect on audiences in Iran?
This paper attempts at examining the creativity criteria through library researches. Then based on the statistics collected from 60 cases of commercial printed advertisings participated in biennium from 1370 to 1386, a field study was carried out. At the Next step, the accuracy of findings was examined through 480 questionnaires.
The purpose of this research is the identification of creativity criteria in advertisements and consequently to examine the effect of digital techniques on creativity in designing commercial printed advertisings in this period.
Finally, it has been concluded that there was no significant/meaningful relationship between digital techniques and the emergence of commercial printed advertisings from 1370 till 1386 in Iran. Although these advertisements were well designed and aesthetically pleasant, they are mostly not motivating and they don’t communicate with audience.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital techniques
  • Creativity
  • printed advertisement
  • Advertising
- افشار مهاجر (1388). گرافیک تبلیغات چاپی در رسانه‌ها. تهران: سمت.
- اُگیلوی. دیوید (1385). رازهای تبلیغات، کورش حمیدی، علی فروز فر، تهران: مبلغان.
- امیری. کلثوم، (1384)تأثیر نحوه استفاده از تکنیک‌های دیجیتالی و سبک‌های تفکر بر خلاقیت در دانشجویان رشته‌های علوم انسانی،فنی مهندسی و هنر دانشگاه الزهرا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س).
- سولیوان، لوک (1387). تبلیغات خلاق، فرزاد مقدم، تهران: سیته
- شریف، ناطق (1384). بررسی منبع کنترل و خلاقیت در دانشجویان دانشگاه صنعت شریف، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی
- موناری، برونو (1380). ابتکار، پاینده شاهنده، تهران: قلم آشنا.
- متوسل الحق، سپیده (1378). خلاقیت در تبلیغات، کتاب ماه هنر، شماره 122، 79 -66.
- محمدی، فاطمه (1382). شناخت فناوری اطلاعات، مجله رشد و تکنولوژی آموزشی، دفتر انتشارات کمک‌آموزشی، شماره 7 و 5، 30-23.
- محمدی فر. محمدرضا (1377). فرهنگ تبلیغات. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
کارگاه آموزشی:
کارگاه آموزشی دکتر بهنود الله‌وردی با عنوان «کمپین برند آفرینی به سبک بانیک» (1388)
منابع تصاویر
موناری. برونو، (1380) ابتکار (پاینده شاهنده) تهران: قلم آشنا (تصاویر 1 تا 6 از بخش اول فصل دوم)
ورامینی. نیما، (1387) تفکر خلاق در گرافیک. تهران: فرهنگسرای میر دشتی
1-                  Fishel, Catharine (2002). Minimal graphics.China: Rockport
2-                  Communication Arts (1992). Volume 34, number 7. Advertising Annual. California: Coyne & Blanchard, inc
 
www.banik.ir
www.google.com    6/7/1388(تصویر1،2 )
 
DVD برگزیده تبلیغات خلاق جهان در سال‌های 2008,2009. دفتر ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات.(تصاویر،3.4.5)