مطالعه ی تطبیقی بناهای تئاتر یونان، آمفی تئاتر رومی و استادیوم امروزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

2 دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان

چکیده

بنای تئاتر که یونانیان پدیدآورنده آن بودند ازجمله قدیمی­ترین مکان­های اجتماع مردم، باانگیزه‌ی مشترک است. این بندرها طول دوران متفاوت با توجه به رشد فنّاوری و ساخت به عوامل انگیزشی دوران در هرزمانی به شکلی متکامل از گذشته خویش جلوه می‌کند. دلیل اهمیت این پژوهش نیز همین سیر تکاملی این‌گونه از ابنیه است که ردپای آن تا دنیای معاصر نیز قابل‌بررسی است. در این مقاله سعی بر این است که شباهت‌ها و تفاوت‌های بناهای تئاتر، آمفی‌تئاتر و استادیوم‌های عصر فنّاوری موردبررسی قرار گیرد. پژوهش به روش تحلیلی – تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات آن به شیوه­ی اسنادی (کتابخانه­ای) است. هدف اصلی این پژوهش جستجوی ریشه­های شکل­گیری این­گونه بناها در یونان، ارتقاء سطح فنی آن درروم باستان و نهایتاً استحاله­ی آن در استادیوم­های امروزی است و تلاش بر این است تا در حد امکان ویژگی­های انگیزشی و دلایل پیدایش آن بیان شود. در بررسی این روند ابتدا ویژگی و انگیزه­های ساخت بنای تئاتر یونانی و خصوصیات معماری آن به­عنوان پایه­ای بر شکل­گیری آمفی‌تئاتر و استادیوم موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به آنکه رومیان میراث دار هنر یونان بوده­اند، ویژگی­های این بناها به‌واسطه‌ی رشد و کشف مواد نو و درعین‌حال تفاوت‌های نهفته در بستر جامعه­ی رومی متحول و موجب پیدایش آمفی‌تئاتر گردید و این روند با تکامل، واسطه­ی شکل‌گیری بناهای معاصر شد. درنهایت استادیوم­های امروزی که پس از انقلاب صنعتی ساخته شدند به‌عنوان ادامه روند ساخت آمفی‌تئاتر موردتوجه قرارگرفته است. شایان توجه است که این ابنیه علی­رغم پیروی از الگوی رومی به لحاظ انگیزشی، ورود مواد جدید و بهره­مندی از علوم نوین با ابنیه گذشته تفاوت چشمگیری دارند. به­طورکلی در این پژوهش موضوع از دو منظر انگیزه و فن ساخت بنا با اشاره به نمونه­های معروف و قابل‌توجه موردبررسی قرارگرفته است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparative study of Greek theatres, Roman amphitheaters and today's stadiums

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Dadvar 1
  • Seyed Ali Miremadi 2
چکیده [English]

 
Theater buildings are among the oldest gatherings places which were made by Greeks. Throughout their history, based on developments in technology and construction and motivational features, these buildings has been manifested as a developed form of their previous models.  This paper attempts to study the similarities and differences in theatre, amphitheater buildings and stadiums in technological era. The research method is analytical and comparative and for data collection, a documentary and library based method is applied. The purpose of this research is to investigate the formation roots of such buildings in Greece, then their technical developments in Ancient Rome and finally their transmutations in today’s stadiums. This research aims at indicating the motivational characteristics of such buildings as well as the reasons for their emergence. For doing so, first the features and motivations for constructing Greek theatre buildings as well as their architectural characteristics as a base in formation of amphitheaters and stadiums has been studied. Although Romans were inheritors of Greece art, due to the development and finding of new materials and also hidden differences in roman society, the features of such buildings was developed which led to the emergence of amphitheaters .the completion and continuation of this process acted as a mediator for formation of today's buildings. Finally today's stadiums which were constructed after The Industrial Revolution is investigated as the continuation of formation process of amphitheaters.  It's noteworthy that although, as a motif, these buildings used roman structures and patterns, the emergence of new materials and application of new sciences has made these building quite different from the old ones.  In general, here the research subject has been studied from two perspectives: motivation and formation technics by referring to famous and significant examples.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stadium
  • Amphitheatre
  • theater
  • Rome
  • Technological age
  • Greece
1-       الکساندر، ویکتوریا .(1390) . جامعه شناسی هنر ها . ترجمه ی اعظم راودراد. نشر آثار هنری «متن» . تهران .
2-       اسپور ، دنیس . (1383). انگیزه ی آفرینندگی در سیر تاریخی هنر ها . ترجمه امیر جلالالدین اعلم . انتشارات نیلوفر و انتشارات دوستان .تهران.
3-       آرناسن ، یورواردور هاروارد .(1389). تاریخ هنر نوین . ترجمه ی محمد تقی فرامرزی . انتشارات نگاه . تهران.
4-       آریان پور ، امیرحسین .(1388). جامعه شناسی هنر . انتشارات گسترده .تهران.
5-       بانی مسعود ، امیر . (1389).معماری غرب ریشه ها و مفاهیم .نشر هنر معماری غرب . تهران.
6-       حافظ القرآنی ، حسین و اسکندر جلال اسدی .(1388) . بنا ها و پروژه های پیتر آیزنمن . نشر هُمام . اصفهان.
7-       خدادادیان ، اردشیر .(1386). تاریخ روم باستان.انتشارات سُخن . تهران .
8-       دورانت ، ویلیام . (1390).تاریخ تمدن یونان باستان .جلد 2. ترجمه امیرحسین آریان پور ، فتح الله مجتبایی و هوشنگ پیر نظر . انتشارات مرکز . تهران.
9-       دورانت ، ویلیام . (1390).تاریخ تمدن قیصر و مسیح .جلد 3.ترجمه حمید عنایت ، پرویز داریوش و علی اصغر سروش. انتشارات مرکز . تهران.
10-    ژیران، فلیکس . (1387). اساطیر یونان . ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور . انتشارات کاروان .تهران.
11-    قبادیان ، وحید .(1391) . مبانی و مفاهیم در معماری غرب .نشر دفتر پژوهش های فرهنگی . تهران.
12-    گامبریج ، ارنست. (1390). تاریخ هنر . ترجمه علی رامین. نشر نی . تهران
13-    گیدنز ، آنتونی. (1388). پیامد های مدرنیت. ترجمه محسن ثلاثی . نشر مرکز.تهران.
14-    لینتون، رالف. (1388). سیر تمدن. ترجمه پرویز مرزبان . نشر مرکز. تهران.
15-    مخصوصی ، بهروز. (1390). درآمدی برتاریخ نمایش. نشر افراز . تهران.
16-    معصومی، غلام رضا .(1387). مقدمه ای بر اساطیر و آیین های باستانی جهان. انتشارات سوره ی مهر . تهران.
17-    ناردو، دان .(1389).یونان باستان . ترجمه مهدی حقیقت خواه . انتشارات ققنوس . تهران.
18-    وارنر، رکس . (1386). دانشنامه ی اساطیر جهان. ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور .نشر اسطوره.تهران.
19-    وتکین، دیوید.(1390). تاریخ معماری غرب .ترجمه محمد تقی فرامرزی . نشر کاوش پرداز. تهران.
20-    وودفورد، سوزان (1386). تاریخ هنر یونان و روم.ترجمه ی حسن افشار.انتشارات مرکز . تهران.
1-Geraint John , Rod Sheaard & Ben Vickery .(2007).Stadia .Oxford .Burlington
منابع تصویری
1-       بانی مسعود ، امیر . (1389).معماری غرب ریشه ها و مفاهیم .نشر هنر معماری غرب . تهران.
2-       حافظ القرآنی ، حسین و اسکندر جلال اسدی .(1388) . بناها و پروژه های پیتر آیزنمن . نشر هُمام . اصفهان.
3-       1-Geraint John , Rod Sheaard & Ben Vickery .(2007).Stadia .Oxford .Burlington
 
سایت ها
1- www.huehueteotle.wordpress.com
2- www.whitman.edu
3- www.utexas.edu
4- www.unicaen.fr
5- www.vroma.org
6- www.romanempire.net
7- www.stadia.org
8- www.Greatbuilding.com
9-www.en.wikipedia.org
10-www.merriam-webster.com
11- www.hawzah.net