مطالعه و بررسی نقوش حیوانی در آثار تمدن جیرفت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

انسان در مسیر خلق، قادر است دریافت هایش را برای بیان منظورهایش ترکیب یا تجزیه کند. نگرش نمادین به مخلوقات باعث شده تا هنرمندان ضمن رعایت جنبه واقع گرایی در نمادها از نمادهای طبیعی نیز در آثار خود بهره ببرند. بطوریکه متناسب با نیاز و نیات تصویر و محتوای مورد نظر، انواع نمادها ملهم از طبیعت و با ویژگی هایی نزدیک به جهان مادی خلق شده ومورد استفاده قرار گرفتند. آثار منقوش، بعنوان نمادی از هنر ماندگار همواره در دوران مختلف و در فرهنگ های بسیار، از گذشته تا به حال مطرح بوده است. در تمدن جیرفت نیز شاهد بسیاری از نقوش می باشیم که بررسی آن حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه این نقوش با شکل های متفاوت و متعدد آمده، این فرضیه ها مطرح می شود که: پیدایش نقوش حیوانی تمدن جیرفت، با محیط زندگی ساکنان آن تمدن پیوند داشته، محصول انگیزه آدمی در ثبت و انتقال دریافت ها بوده و منبعث از طبیعت است و از سوی دیگر تجسم پاره ای از باورها و اساطیر آن قوم می باشد.این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و فنون مشاهده، مطالعات کتابخانه ای سعی در شناخت چگونگی تصویرگری نقوش حیوانی در تمدن جیرفت را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Animal motifs in Jiroft civilization

نویسنده [English]

  • fatemeh janbazy
چکیده [English]

Man is able to synthesis or analysis its reciepts because express his purposes. Symbolic approach to all creatures make up artists while observing the symbolic aspect of realism, can benefit from Natural symbols in their work . So that according to the needs and intentions of the image and subject, types of symbols Inspired by nature developed with features close to the world and Were used. imprint works, as symbol of indelible art, always at different times and many cultures Had been raised since past until now. Also there were different motifs In jioft civilization that study of these is important. As regards this motifs are different and multiple, The hypothesis are raised: appearance of Jiroft civilization animal motifs connect with living environment residents of that that civilization and it is Product of human motivation in record and transfer reciepts, Arises from the nature. on the other this motifs depict Some of the beliefs and myths that civilization.this article Using descriptive – analytical and observation, Studies Library trying to undrestand how of illustration animal motifs in Jiroft civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jiroft civilization
  • animal motifs
  • Symbol
  • Myth