نشانه هایی از اسطوره زایش در سنگ نگاره های نو یافته تنگه بهرام چوبین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده منطقه سیمره ( شهرستان دره شهر) با وجود ارتفاعات کبیرکوه از گذشته‌های دور تا بحال یکی از منابع غنی برای زیستن و تداوم حیات ساکنان این منطقه بوده است. وجود آثار فراوان برجای مانده از دوران مختلف تاریخی و فرهنگی گذشتگان سندی بسیار محکم برای اثبات چنین ادعایی است. نگارندگان که ابتدا برای بررسی آثار برجای مانده از دوره‌ی ساسانیان به تنگه‌ی بهرام چوبین مراجعه داشتند، متوجه نگاره های صخره‌ای برجای مانده‌ای در این مکان شدند که به نظر می‌رسید قدمتی کهن‌تر نسبت به آثار ساسانی این منطقه دارند. این نگاره‌ها بی گمان، یادمان‌های مردمان ساکن در این منطقه بودند. موضوع این نگاره‌ها با توجه به شواهد، به نظر چرا و مسائل مربوط به دامداری و یا ارتباطی مابین انسان و حیوان (بزکوهی) را به ذهن منتقل می‌کند. سوالات اصلی پژوهش این است که، قدمت این سنگ نگاره‌ها متعلق به چه دوره‌ی تاریخی است؟ و آیا این نقوش می‌تواند علاوه بر مباحث مربوط به گذران معیشت، بیان کننده‌ی اندیشه‌ای اساطیری در این سرزمین باشد؟ فرضیه پژوهش مبتنی بر این است که، به نظر قدمت این سنگ‌نگاره‌ها به هزاره اول ق.م می‌رسد و نیز فراوانی نقش این حیوان یعنی بزکوهی در دیگر آثار موزه‌ای این منطقه، می‌تواند وجود یک اندیشه اساطیری بنام اسطوره‌ی زایش را در فرهنگ و هنر این مردمان نشان دهد. در نهایت مطالعات انجام شده نشان می دهد که قدمت این سنگ‌نگاره‌ها به احتمال فراوان متعلق به هزاره اول ق.م بوده و در این هزاره، اسطوره زایش براساس شواهد و مدارک، در آثار برجای مانده از آنها نمود یافته است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و اطلاعات آن با مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای به سرانجام رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Signs of the myth of procreation in the newfound rock art in Bahram Choobin Strait

نویسندگان [English]

  • neda ghanbari
  • akram ahmadi
  • akbar sharifinia
چکیده [English]

Seimareh region (Darh Shahr township), with the advantage of being located close to Kabir Kooh highlands, has always been a rich resource for its inhabitants to well sustain a life. The existence of various remnants from different historic-cultural periods of time in this region could be a valid piece of evidence for what was just said. The authors who had already taken an expedition to this strait for conducting a survey on the Sassanid relics in the region could notice the on-rock reliefs/designs there for the first time. These designs definitely belong to people who some time used to be residents in this region. The main theme of this rock-art works appears to be cattle’s grazing or in particular the relation existing between human and ibex. Our main questions here are as follow. Which period of time do these reliefs belong to? Do these reliefs represent mythological beliefs as well as daily life and subsistence base of their creators? The presumption our study is based on come from the fact that the abundance of the motif of this animal (ibex) on the other museum objects indicates the existence of a mythological idea, i.e. the myth of procreation, in these people’s art and culture. In the end we will come to this conclusion that these rock-art works probably date back to the first millennium B.C. since during this millennium the myth of procreation could be observed on other different existing records and finds. This study has been carried out applying a descriptive-analytic method beside both library and field researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rock-art works
  • Dareh Shahr township
  • Bahram Choubin Strait
  • myth of procreation
  • first millennium B.C