مطالعه شکل و روش ساخت آثار آبگینه جرجان سده 3 تا 6 هجری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

  چکیده   هنر شیشه‌گری از دیرباز نزد ایرانیان متداول بوده است اما نقطه‌ی اوج آن را می‌توان مربوط به سده‌ی 3 تا 6 هجری در جرجان دانست. آثار به دست آمده در این دوران اکثراً پارچ ها و صراحی ها هستند که دارای طرح‌های متنوع می باشند. علیرغم این که تزیینات بر روی آثار آبگینه دوره ی سلجوقی حائز اهمیت و در اواخر این دوران از ویژگی های خاصی برخوردار بوده است، تا کنون بررسی و مطالعه اصولی بر روی شکل، تزیینات و روش ساخت آن ها انجام نشده است. در پاسخ به این پرسش که آیا آثار آبگینه سده ی 3 تا 6 هجری جرجان تاثیر گرفته از آثار دوران قبل می باشند، این فرضیه مطرح می شود که این آثار به لحاظ شکل، تزیینات و شیوه ی ساخت بر گرفته از دوران ساسانی هستند. لذا روش تحقیق در این پژوهش تاریخی- توصیفی بوده وتلاش شده ضمن بررسی شیوه ساخت آبگینه های سده ی 3 تا 6 هجری شهر جرجان، روش تزیینات و اشکال آن ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. با بررسی های انجام شده این نتیجه به دست آمد که اکثر آثار دوره ی سلجوقی تاثیر گرفته و ادامه فن و شیوه ی ساخت آبگینه های دوره ی ساسانی است که به روش دمیده در قالب و دمیدن آزاد ساخته می شده اند. اما در این دوران با افزایش تبحر هنرمندان این رشته، شاهد اعتلای کیفیت آثار تولید شده می باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forms and methods of construction glass works of Jorjan from 3 to 6 th century

نویسندگان [English]

  • mahnaz mohammadzadeh mianji
  • mahsa chenaneh
چکیده [English]

    The Art of glass by Iranians have long been popular , but it could be the tipping point for 3 to 6 century AD at Jorjan . The glass works of this period are mostly jar and the designs are varied. Despite the decorations on the glass of the Seljuk period and at the end of this period, the importance of certain features, So far, systematic studies on the shape, decoration and construction methods have not been done. . In response to the question of whether Articles 3 to 6 th century Jorjan are influenced by the works of the pre-era, it is hypothesized that this works both shape and style of decoration is taken from the Sassanid era. The research method is historical – descriptive of the efforts made ​​by way of glass 3 to 6 th century city Jorjan, methods and forms of decoration, it also has to be considered. It was concluded that most of the Seljuk period and method of making glass blown was influenced by the Sasanian period and have been freed blowing or blowing in mould. But in this era of increasing skilled artists in this field, we are seeing improvement in the quality of work produced

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jorjan glass
  • glass
  • Seljuk Era