وضعیت کسب و کار زنان بافنده فرش اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه هنر اصفهان

2 مربی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

هنر ایران در مغرب زمین به مدت چند قرن بیش از هرچیز به فرش ایرانی نامبردار و شناسا بوده است. آثاری که از دوره صفوی در زمینه فرش در موزه‌های دنیا وجود دارد نمایانگر اوج پیشرفت هنرفرشبافی در ایران عصر صفوی است. اصفهان به عنوان یکی از شاخص‌ترین شهرهایی که هنر فرشبافی از دوره شاه عباس در این شهر رونق دارد مطرح و مورد توجه بوده، به گونه‌ای که تاکنون فرشبافی در اصفهان یکی از هنرهای مهم و قابل توجه بوده است. در این میان با توجه به فضای فکری و فرهنگی حاکم بر اصفهان بافت فرش بدست توانای زنان بافنده صورت می‌گیرد. با توجه به مشکلاتی که در زمینه بافت فرش در سال‌های اخیر رخ داده تأثیر آن بر وضعیت معیشت و کسب و کار بافندگان مشهود است. سئوال این است که مسائل و مشکلاتی که در زمینه فرش‌بافی بوجود آمده چه تأثیری بر وضعیت کسب و کار زنان شاغل در این حوزه گذاشته است. هدف از این تحقیق بررسی همبستگی- علی وضعیت اشتغال زنان بافنده فرش شهر اصفهان و موانعی است که پیش روی این قشر از جامعه قرار دارد. برای گردآوری مطالب از روش میدانی استفاده شده و به منابع کتابخانه‌ای استناد شده است. از نتایجی که بدست آمده می‌توان به موانعی چون فقدان بیمه تأمین اجتماعی، بازنشستگی و از کارافتادگی بافندگان، نوسانات قیمت مواد اولیه، قوانین و آیین نامه‌ها اشاره کرد. همچنین به نبود سیستم برنامه‌ریزی شده‌ای در خصوص بازاریابی وضعیت کسب و کار زنان بافنده فرش اشاره کرد که تهدیدی جدی برای فرش اصفهان است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Business Status of Women Carpet Weavers

نویسندگان [English]

  • alireza khajeh ahmad attari 1
  • badri hakimian 2
چکیده [English]

   There are Safavid Persian carpets in the museums in all over the world which portraits the highest development of carpet weaving during Safavid period in Iran. Esfahan has been one of the most prominent cities in carpet weaving from the time of Shah Abbas till now and carpet weaving is considered as one of the important and prominent arts in Esfahan. Due to intellectual and cultural atmosphere of Esfahan, women weave the carpets and in every part of Esfahan province they try very hard to create splendid works. Because of some problems related to field of carpet weaving in recent years, the effects of these problems on business and subsistence level of these weavers become evident. The question here is that what are the effects of those problems on business situation of female workers in this field? The purpose of this research is to study and analyze the employment situation of women weavers in Esfahan province and the obstacles which this group of society faces with. The research methodology is correlation and causal and for gathering data we used Library and in field method.  From the findings of this research  one can conclude that  factors such as social security insurance ,issue of retirement and disability of weavers , fluctuations in price of raw materials, rules and regulations , the absence of a coherent system for marketing threat the business status of women carpet weavers.               

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: Isfahan carpet
  • Business situation
  • women weaver
  • Obstacles Ahead
ادوارز،سیسیل ،1375، قالی ایران ، ترجمه ی مهین دخت صبا، تهران ، انجمن دوستداران کتاب ایران حشمتی رضوی، فضل الله، 1381 ، مدیریت هنر و صنعت فرش ایران، تهران، سمت.
حشمتی رضوی، فضل الله، 1387، سیر تحول و تطور فرش بافی ایران، تهران، سمت.
خواجه احمد عطاری، علیرضا و مهدی نصری، 1392، قلمکارگذشته، حال، آینده ،تهران، پژوهشگاه فرهنگ،هنرو ارتباطات
ژوله، تورج ، 1381 ، پژوهشی در فرش ایران، تهران، آبان.
ملول ، غلامعلی ، 1384، بهارستان، تهران، زرین و سیمین.
نصیری ، محمد جواد، 1389، افسانه جاویدان فرش ایران ، تهران ، فرهنگسرای میر دشتی
یوسفی، محمد ،1379،"توسعه صنایع دستی از بعد اقتصادی توجیه دارد"، مجله موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ، شماره 154: 28-26
بهرامی، عبدالله، سایت اطلاع رسانی فرش ایران،بازیابی در تاریخ 15/12/1392 از سایت ،www.carpeture.com 
 مردانی،نعمت الله(1393)صنعت فرش شکوه نساجی ایران، بازیابی در19/12/1392 ازسایت
 www.irancarpet.org