تأثیرپذیری شال‌های کشمیری از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

شال از منسوجات مهم کشمیر است که به‌عنوان بخشی از لباس مردم به‌کار می‌رود. در طی دوران مختلف شال‌بافی، روش‌های تولید و مواد اولیه آن تغییری نکرده است؛ اما نقوش شال تحت تأثیر حوادث تاریخی تحول یافته است. این امر به ایجاد طرح‌های جدید و گاه ناآشنا با سنت‌های بومی در شال‌‌های کشمیری منجر شده است. منشأ پیدایش شال‌بافی به‌طور دقیق معلوم نیست. برخی محققان معتقدند شال‌بافی کشمیر تحت تأثیر شال‌بافی در ایران به‌وجود آمده و گسترش یافته است. این تأثیرپذیری در دوره مغولان هند که ارتباط تنگاتنگی با صفویان در ایران داشتند، بیشتر شده است؛ به‌گونه‌ای‌که انواع نقش‌مایه‌های ایرانی در بافت شال‌‌های کشمیری به‌کار رفته است. تغییر و تحول نقوش از دوران مغول تا دوره سیک‌ها که بر کشمیر حکومت کردند، قابل بررسی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تأثیرپذیری شال‌های کشمیری از ایران