نگاهی به نقاشی واقع گرا در آمریکا

نویسنده

چکیده

در نیمه دوم قرن بیستم، گرایش‌های مختلفی در هنر آمریکا پدید آمد که از مهم‌ترین آن‌ها می توان به فتورئالیسم (واقع‌گرایی عکس‌گونه/ فراواقع‌گرایی) اشاره کرد. توجه گروهی از هنرمندان به سنت‌های رئالیسم و مسائل روزمره زندگی، موجب تشکیل جنبشی در عرصه هنر شد که خود، احیای دوباره نقاشی بود. بازگشت به عرصه رنگ، بوم نقاشی، قلم‌مو و طراحی به شیوه‌ای بسیار دقیق‌تر، در فتورئالیسم ظهور کرد. پیدایش این گرایش هنری، تلنگری برای مخاطبانش بود تا به دنیای پیرامون خود بیشتر توجه کنند. در بررسی تحلیلی آثار هنرمندان فتورئالیست به این نتیجه می‌رسیم که فتورئالیسم به مقابله با نقاشی انتزاعی و سنت‌های هنر مدرن می‌پردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نگاهی به نقاشی واقع گرا در آمریکا