معرفی سبک در محصولات کهن ایران (بررسی موردی ظروف خانگی قرون اول تا پنجم هجری)

نویسندگان

چکیده

طراحی محصولات از عوامل زیادی تأثیر می‌پذیرد و محصولات مختلف مراحل طراحی خاصی نیاز دارند و دراین‌میان، پیش ‌از‌هر چیز، طراح باید از فرهنگ و خواسته‌های جامعه هدف آگاهی داشته ‌باشد. حجم گستردۀ محصولات تولیدی و تنوع بازار باعث شده است استفاده‌کننده دامنۀ انتخاب بسیار بالایی را تجربه کند واین انتخاب در نهایت از همخوانی باورها و هنجارهای او با محصولات مختلف در محیط زندگی ناشی می‌شود.اشیا و لوازمی که مردم در زندگی روزمره استفاده می‌کنند، هنگام تحقیق در زندگی و فرهنگ ایشان اهمیتی خاص دارند؛ چنان‌که از بررسی آن‌ها می‌توان به شیوه زندگی، رفتار و اعتقادات مردم دست یافت.در این مقاله تلاش ما بر این است که ساختمان سبک در طراحی ظروف خانگی دوران اولیۀ اسلامی ایران را بررسی کنیم؛ به‌عبارتی، در این پژوهش، هدف اصلی بررسی سبک طراحی در دو گزینه عناصر مفهوم‌دار و ساختار زیبایی‌شناسی این ظروف است و در این میان از آنالیز گشتالت در عنصر ماکرو و میکرو استفاده می‌شود. ابتدا تعریف‌های مرتبط در مورد خلق و ابداع، سبک و زیبایی‌شناسی بیان می‌شود و سپس با معرفی ظروف خانگی قرون اولیه هجری ایران در جدول‌هایی با استفاده از این آنالیز، سبک یادشده تعریف می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

معرفی سبک در محصولات کهن ایران (بررسی موردی ظروف خانگی قرون اول