دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

حس‌آمیزی گرافیک و موسیقی در پوسترهای با موضوع موسیقی دهه پنجاه قباد شیوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1402

10.22051/jjh.2023.43042.1940

رضا رفیعی راد؛ فرشته متقی امندانی؛ فرنوش شمیلی


ظهور سنت اندرزدهی سیاسی در نگاره دارا و رمه دار، بوستان سعدی نسخة ۸۹۳ هجری قمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

10.22051/jjh.2023.43124.1946

میثم روشنی؛ مهدی کشاورز افشار


مطالعه بینامتنی نقشمایه‌های اسطوره‌‌ای،سنتی و مذهبی در آثار نقاشیخط مکتب سقاخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22051/jjh.2023.40527.1800

افسون هوشیار


ریزوارگی روایت در گفتمان تبلیغاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22051/jjh.2023.41106.1826

مائده حسینی کومله؛ حمیدرضا شعیری


بازشناسی ساختار بازی‌های رایانه‌ای با محوریت آموزش تاریخ و هنر (مطالعه موردی: مجموعه بازی تور اکتشاف)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22051/jjh.2023.42799.1951

پوریا طهماسبی؛ مهیار اسدی


مطالعه مفهوم اعتدال در نگاره"مرد شهری و روستایی" در سبحه ‏الابرار جامی با رویکرد ترامتنی ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22051/jjh.2023.43090.1947

محبوبه طاهری؛ مهدی لونی


تحلیل نگارة صحرای محشر فالنامة طهماسبی در تطبیق با نقاشی داوری اخروی فرا آنجلیکو بر مبنای رویکرد بیش‌متنیت ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22051/jjh.2023.43429.1968

مهدی بخشی پور مقدم؛ محسن مراثی


سیر تحول فرهنگی در زیورآلات هندوستان از عهد باستان تا دوران استعمار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22051/jjh.2023.42859.1933

زهرا مهدی پور مقدم؛ شهریار شکرپور


واکاوی تأثیرات اندیشه‏ های آنتونن آرتو در شکل‏گیری رقص بوتو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22051/jjh.2023.42630.1918

سمیه گودرزی؛ نرگس یزدی


صورت‌بندی نحوه‌ی کار تیمی در تولید انیمیشن‌های بلند ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22051/jjh.2023.43385.1965

سحر غفوریان؛ کیارش زندی


پی‌جویی بازنمایی دوگان‌های رویارو در ارداویراف‌نامه پشوتان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22051/jjh.2023.43600.1973

صدرالدین طاهری؛ عفیفه شاه‌پیر


تجلی اراده‌مندی سایبورگ از منظر وربیک مطالعه موردی: "چیدمان تعاملی باغ نور"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22051/jjh.2023.43952.1991

زهرا رهبرنیا؛ شادی مددی


جابه‌جایی جایگاه شاه تهماسب و خسروپرویز در نگاره‌های خمسه‌ی شاه تهماسبی(منظومه‌ی خسرو و شیرین)، در جهت تاکید بر هویت ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22051/jjh.2023.44083.1998

ریحانه مهدوی هزاوه؛ کامبیز موسوی اقدم