نشستنگاهها در تمدن بین النهرین

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-74

10.22051/jjh.2013.15

ابوالقاسم دادور؛ بیتا علیایی


بررسی طرح و نقش در قالی‌های سنگشکو

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-74

10.22051/jjh.2013.17

طیبه صباغ پور


تأثیرپذیری شال‌های کشمیری از ایران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-74

10.22051/jjh.2013.18

فریده طالب پور


بررسی تطبیقی گرگویل ها و سرستون های تخت جمشید

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-74

10.22051/jjh.2013.19

علیرضا طاهری؛ سالومه شعرباف علیایی


گذری بر جدال اژدها در هنر ایران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 5-12

10.22051/jjh.2015.7

مجید بهدانی


بررسی تحلیلی مظاهر و مضامین رقص شیـــوا

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 5-19

10.22051/jjh.2014.27

ابوالقاسم دادور؛ محمد رحیمی


زیباییشناسی کلام وحیانی قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 5-19

10.22051/jjh.2014.51

اشرف السادات موسوی لر؛ سپیده یاقوتی


تکنیک ها و روش های بیان معانی و مفاهیم در رقص های کلاسیک هندی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 7-16

10.22051/jjh.2017.129.

ابوالقاسم دادور؛ فهیمه دانشگر؛ پینکی چادها


مطالعه و شناخت نقوش جاندار بر روی سفالینه های نیشابور (در قرن سوم و چهارم ه .ق)

دوره 10، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 7-20

10.22051/jjh.2017.7365.1027

فرید احمدزاده؛ سید هاشم حسینی؛ لیلا زنگنه


بررسی عوامل موثر در طراحی مسیریابی نابینایان (مطالعه موردی: ساختمان‌های عمومی)

دوره 10، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 7-14

10.22051/jjh.2017.14859.1234

سارا بهرام پور گیوی؛ مرضیه اله دادی؛ بابک امرایی


صنایع دستی تجلی یافته در مسجد-مدرسه چهارباغ اصفهان

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 7-26

10.22051/jjh.2018.13065.1200

محی الدین آقاداودی؛ مهدی دوازده امامی؛ بهاره تقوی نژاد