کلیدواژه‌ها = صفوی
کارکرد نمادین وحوش درنده در دربار صفوی بر مینای نگارگری صفوی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 17-31

10.22051/jjh.2020.27579.1433

سجاد حسینی؛ فاطمه برمکی؛ علیرضا حسینی صدر


مطالعه ی نقوش گچ بری در اتاق صوت عالی قاپو

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 7-20

10.22051/jjh.2018.13092.1196

الهه پنجه باشی؛ ناهید یحیایی انزهایی