کلیدواژه‌ها = هخامنشی
بررسی ارابه‌ی زرین جیحون؛ شاهکار هنر فلزکاری هخامنشی

دوره 8، شماره 2، آبان 1395، صفحه 111-124

10.22051/jjh.2017.6270.

یوسف منصورزاده؛ رضا بایرام زاده


بررسی تطبیقی گرگویل ها و سرستون های تخت جمشید

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-74

10.22051/jjh.2013.19

علیرضا طاهری؛ سالومه شعرباف علیایی