کلیدواژه‌ها = طرح و نقش
تعداد مقالات: 3
1. بازخوانی شیوه‌های طبقه‌بندی طرح و نقش پارچه‌های تاریخی ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 67-80

فاطمه کاتب؛ آمنه مافی تبار


2. بررسی طرح و نقش در قالی‌های سنگشکو

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-74

طیبه صباغ پور


3. تأثیرپذیری شال‌های کشمیری از ایران

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-74

فریده طالب پور