کلیدواژه‌ها = نگارگری
جابه‌جایی جایگاه شاه تهماسب و خسروپرویز در نگاره‌های خمسه‌ی شاه تهماسبی(منظومه‌ی خسرو و شیرین)، در جهت تاکید بر هویت ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22051/jjh.2023.44083.1998

ریحانه مهدوی هزاوه؛ کامبیز موسوی اقدم


نقش زمان و نسبت آن با رویکرد درزمانی و هم‌زمانی در مکتب نگارگری شیراز

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 7-23

10.22051/jjh.2021.35768.1631

ستاره احسنت؛ امیررضا استخریان حقیقی


عجائب‌اللطائف غیاث‎الدین محمد نقاش؛ ره‎آورد هنری سفارت تیموری هرات از دربار چین

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 49-61

10.22051/jjh.2020.31752.1522

سجاد حسینی؛ غفار عبدالهی متنق؛ سولماز امیر راشد


کارکرد نمادین وحوش درنده در دربار صفوی بر مینای نگارگری صفوی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 17-31

10.22051/jjh.2020.27579.1433

سجاد حسینی؛ فاطمه برمکی؛ علیرضا حسینی صدر


سبک‌شناسی نگاره‌های طوطی‌نامه با رویکرد نقد سنتی

دوره 5، شماره 2، مهر 1392، صفحه 61-76

10.22051/jjh.2013.42

اشرف السادات موسوی لر؛ الهام عصار کاشانی