نویسنده = فریده طالب پور
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نقوش و ریشه‌یابی آنها در پته معاصر کرمان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-100

فریده طالب پور؛ نجمه جعفری راد


2. بررسی ویژگی‌های قالی همدان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 23-28

فریده طالب پور


3. تأثیرپذیری شال‌های کشمیری از ایران

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-74

فریده طالب پور


4. بررسی کیفیت قالی دستباف محلات

دوره 2، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 41-48

فریده طالب پور