نویسنده = فاطمه عسگری
تعداد مقالات: 2
1. تجلی نمادهای رنگی در ‌‌آیینۀ هنر اسلامی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 43-62

فاطمه عسگری؛ پرویز اقبالی


2. تأثیر نقاشی قهوه‌خانه‌ای در ساختار اعلان‌های عاشورایی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 41-58

فاطمه عسگری؛ پرویز اقبالی